top of page

Activiteit #1 - EU Masterclass 2021

Bijgewerkt op: 10 mrt. 2022


De Europese Unie oefent in toenemende mate invloed uit op allerlei beleidsterreinen en daarmee ook op het dagelijks leven van de burgers in de lidstaten. Tegelijkertijd zorgt de bijzonder complexe institutionele structuur van de EU ervoor dat deze burgers gevoelsmatig zich niet altijd betrokken voelen bij wat er in Brussel wordt besloten. Door middel van een masterclass van Rob Boudewijn, werkzaam bij het Europa Instituut, werd voor ons deze ‘Brusselse bubbel’ doorgeprikt.Op 19 november mochten we digitaal aanschuiven voor een zeer leerzame én leuke training. Tijdens deze training kregen we meer inzicht in de geschiedenis, structuur en besluitvormingsprocessen van de EU, en daarbovenop werden we getrakteerd op geweldige en humorvolle anekdotes.Voor de leden, en in het bijzonder voor de leden van track DEU, was deze masterclass zeker enorm waardevol voor hun onderzoek naar de kansen, mogelijkheden en beperkingen die de huidige EU-besluitvorming en -regelgeving vormt bij niet-naleving van de Europese waarden in de lidstaten.
Comments


bottom of page