top of page

De tracks van 2023-2024

Elk academisch jaar beantwoordt The West Wing vier beleidsvragen in opdracht van buitenlandse posten en directies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Elke beleidsvraag heeft zijn eigen track, die bestaat uit een trackleider en 12 geselecteerde West Wing-leden. In 2023-2024 schrijft The West Wing vier beleidsadviezen in  opdracht van Directie Sub-Sahara Afrika, Directie Azië en Oceanië, Ambassade Costa Rica en Ambassade Tanzania

daf afbeelding.png

Directie Sub-Sahara Afrika (DAF)

De eerste track voor 2023/2024 zal de rol van sanctiebeleid binnen de geopolitieke ambities van de EU onder de loep nemen. De vraag is ingezonden namens DAF en DIE-EX-SU. 

 

Sancties spelen een centrale rol in de EU, specifiek in het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU (GBVB), maar zijn geen doel op zich of het antwoord op ieder probleem. EU-sancties die accuraat en tijdig zijn, kunnen helpen bij het bijsturen van conflict, het verminderen van de effecten daarvan of het voorkomen van schendingen van het internationaal recht in de toekomst. Sommige zeggen dat dreigen met sancties effectiever is dan ze daadwerkelijk instellen. Echter kunnen sancties ook zorgen voor een backlash, wanneer ze worden gezien als een ‘straf’, een herinnering aan de koloniale machtsverhouding, zoals vaak het geval is in de Sub-Sahara Afrika regio. Dit is ook een narratief waar landen zoals Rusland graag gebruik van maken in desinformatiecampagnes.

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom The West Wing gevraagd om beleidsaanbevelingen te formuleren omtrent een landensituatie in een conflicthaard in de regio Sub-Sahara Afrika over hoe de EU sancties moet inzetten door dan wel nieuwe sancties in te stellen dan wel bestaande sancties op te heffen.

AsieOceanie-sudestOceanie.jpg

Directie Azie en Oceanie (DAO)

De tweede track richt zich op klimaat innovatie in Azië-Oceanië. In de Pacifische regio is een divers portret aan landen te vinden. Aan de ene kant staan er mega metropolen, zoals in Tokio, anderzijds vinden we kleine ontwikkelings-eilanden zoals Oost-Timor. Wat ze met elkaar gemeen hebben is de nood voor klimaatbestendige ontwikkeling. We hebben allemaal afgelopen zomer gezien hoe klimaatverandering steeds duidelijker een stempel drukt op het dagelijkse leven. In de Pacifische regio dreunt deze problematiek veel luider, met natuurrampen, extreme stedelijke hitte en zinkende eilanden. Naast mondiaal klimaatbeleid vragen deze landen om innovatieve strategieën die lokaal de klimaateffecten kunnen temperen. Nederland is voorloper op ontwikkelingshulp en innovatie, alles van dijken bouwen tot groene energie. De komende jaren zet ons land in op de implementatie van de Indo-Pacifische strategie met klimaat, duurzame handel en ontwikkeling als een van de hoofddomeinen. De vraag voor deze track is daarmee: Hoe kan Nederland bijdragen aan klimaatbestendige ontwikkelingen voor staten van ieder formaat in de Pacifische regio?

Van klein tot groot brengen wij met track Directie Azië en Oceanië (DAO) handvatten waarmee Nederland regionale problemen kan vertalen naar concrete duurzame ontwikkeling. De ontwikkelingen zullen daarnaast ook de Nederlandse vertegenwoordigingen in de regio betrekken, wat betekent dat er een sterke uitwisseling is van ideeën en ervaringen.  

De uitvoerigheid van deze beleidsvraag betekent ook dat deze track zeer multidisciplinair en complex van aard is. Trackleden met veelzijdige interesses en oog voor één of meer van de volgende onderwerpen worden zullen hier een zeer interessante uitdaging vinden: duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, urbanisatie, frugal innovation, techniek, publieksdiplomatie & outreach en publiek-private samenwerking.

unnamed.jpg

Ambassade
Costa Rica

De derde track voor 2023/2024 richt zich op de verbanden tussen klimaatverandering en mensenrechten in Midden-Amerika. De vraag is ingezonden namens de Nederlandse ambassade in Costa Rica.

 

Als gevolg van de opwarming van de aarde worden extreme weersomstandigheden zoals droogte, hittegolven en orkanen steeds frequenter. Wereldwijd lijden hele bevolkingsgroepen al onder de gevolgen van klimaatverandering, maar kwetsbare mensen worden meestal het hardst getroffen. Midden-Amerika is één van de meest kwetsbare regio's waar klimaatverandering leidt tot een verergering van armoede, voedselonzekerheid en watertekorten. Het aanpakken van klimaatverandering moet daarom hand in hand gaan met de bescherming van fundamentele mensenrechten zoals het recht op voedsel en water.

 

De onderzoeksvraag van deze track luidt als volgt: Wat zijn mogelijkheden voor samenwerking tussen Midden-Amerika en Nederland op het gebied van klimaatadaptatie met de focus op water en waterhergebruik binnen de landbouw?

peter-mitchell-lZLgqIiFHSw-unsplash.jpg

Ambassade
Tanzania

Afrikaanse landen produceren 90% van de wereldwijd verhandelde rauwe cashewnoten, maar profiteren onvoldoende van de groeiende wereldwijde vraag. Dat komt door een tekort aan verwerkingsindustrieën. Slechts 10% van de cashewnoten in Tanzania wordt lokaal verwerkt, terwijl juist dat hetgeen is wat het meeste geld oplevert.

Twee Nederlandse bedrijven zijn verantwoordelijk voor de helft van de verwerkte cashewnoten in Tanzania. Ons doel is om, in samenwerking met deze bedrijven en de Nederlandse ambassade, de waarde van de cashewoogst in Tanzania volledig te benutten.

 

Elke stap in de cashewketen - van teelt tot branding - voegt waarde toe. Als een land alleen deelneemt aan de teelt, mist het aanzienlijke kansen. De Tanzaniaanse overheid heeft uitgesproken dat het hun doel is om de komende vier jaar 100% van de cashewnoten lokaal te verwerken, een behoorlijk ambitieus doel, en de Nederlandse ambassade wil graag laten onderzoeken hoe Nederlandse expertise daar een belangrijke rol in kan spelen. De centrale beleidsvraag is dan ook: Hoe kan de binnenlandse verwerking van cashewnoten in Tanzania  aanzienlijk verhoogd worden in de komende vier jaar met behulp van Nederlandse expertise en welke rol kan de Nederlandse Ambassade hierin spelen?

Het antwoord op deze vraag, en de impact die het kan hebben op de economische ontwikkeling van Tanzania en de bredere regio, ligt mogelijk in het verhaal van de cashew.

bottom of page