top of page

De tracks van 2023-2024

Elk academisch jaar beantwoordt The West Wing vier beleidsvragen in opdracht van buitenlandse posten en directies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Elke beleidsvraag heeft zijn eigen track, die bestaat uit een trackleider en 12 geselecteerde West Wing-leden. In 2023-2024 schrijft The West Wing vier beleidsadviezen in  opdracht van Directie Sub-Sahara Afrika, Directie Azië en Oceanië, Ambassade Costa Rica en Ambassade Tanzania

daf afbeelding.png

Directie Sub-Sahara Afrika (DAF)

Track DAFxDIE-EX-SU zal de rol van sanctiebeleid binnen de geopolitieke ambities van de EU onder de loep nemen; specifiek het huidige sanctiebeleid tegenover de Democratische Republiek Congo (DRC). Sancties spelen een centrale rol in de EU, specifiek in het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU (GBVB), maar zijn geen doel op zich of het antwoord op ieder probleem. Het is daarom ook voornamelijk een politiek middel met een economisch fundament. EU-sancties die accuraat en tijdig zijn, kunnen helpen bij het bijsturen van conflict, het verminderen van de effecten daarvan of het voorkomen van schendingen van het internationaal recht in de toekomst. Echter kunnen sancties ook zorgen voor een backlash, wanneer ze worden gezien als een ‘straf’, een herinnering aan de koloniale machtsverhouding, zoals vaak het geval is in de Sub-Sahara Afrika regio. Dit is ook een narratief waar landen zoals Rusland graag gebruik van maken in desinformatiecampagnes. Dit narratief wordt versterkt door ongewenste gevolgen van sancties; denk hierbij aan de malaise die gevoeld kan worden door de lokale bevolking die niet het doel is van de sancties. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom The West Wing gevraagd om beleidsaanbevelingen te formuleren omtrent de situatie in de DRC. De track zal zich buigen over het geopolitieke krachtenveld aanwezig binnen de DRC, de achtergrond van het conflict, het huidige sanctiebeleid situeren binnen de context van de communicatie, de rol van regionale en lokale actoren, en vanuit deze achtergrond een beleidsadvies formuleren.

AsieOceanie-sudestOceanie.jpg

Directie Azie en Oceanie (DAO)

Het thema van de eeuw: klimaatverandering. Terwijl er op de grote conferenties, zoals de COP, wordt onderhandeld over het halen van de Parijs doelen, ondervinden we gezamenlijk de turbulente effecten van een aarde die geen weerbaarheid kan tonen voor de hevige menselijke druk. Twee van de regio's die het zwaarst worden getroffen zijn Zuid-Oost Azië en Oceanië. De kleine ontwikkelingseilanden (SIDS) bezitten onvoldoende middelen om zich te weren tegen de rijzende zeespiegel en hebben weinig diplomatieke druk tijdens multilaterale conferenties. Grotere landen zoals Indonesië ondervinden ook een lage weerbaarheid, met name door een discrepantie tussen hun grote oppervlakte, overbevolkte kernen en beperkte middelen. Nederland en de EU hebben indo-pacifische strategieën ontwikkeld waarmee ze de klimaattransitie in de regio willen ondersteunen. Binnen track DAO van The West Wing, pogen we om de strategie om te zetten naar een effectieve implementatie op korte termijn. Concreet wordt gedacht aan diplomatieke representatie voor de SIDS en educatieve programma's voor grote tot kleine landen om kennis omtrent natuurrampen en klimaatverandering te vergroten onder de bevolking. Met deze beleidsvisie verwacht track DAO een aftrap te geven op nauwere klimaatsamenwerking in de regio's!

unnamed.jpg

Track Costa Rica richt zich op de verbanden tussen klimaatverandering en mensenrechten in Midden-Amerika. De vraag is ingezonden namens de Nederlandse ambassade in Costa Rica. Als gevolg van de opwarming van de aarde worden extreme weersomstandigheden zoals droogte, hittegolven en orkanen steeds frequenter. Wereldwijd lijden hele bevolkingsgroepen al onder de gevolgen van klimaatverandering, maar kwetsbare mensen worden meestal het hardst getroffen. Midden-Amerika is één van de meest kwetsbare regio's waar klimaatverandering leidt tot een verergering van armoede, voedselonzekerheid en watertekorten. Het aanpakken van klimaatverandering moet daarom hand in hand gaan met de bescherming van fundamentele mensenrechten zoals het recht op voedsel en water. De onderzoeksvraag van deze track luidt als volgt: Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking tussen Midden-Amerika en Nederland op het gebied van klimaatadaptatie, met de focus op de klimaat-voedsel-water nexus? Het doel van de track is om de twee pijlers van de ambassade - klimaatverandering en mensenrechten - met elkaar te verweven in één beleidsadvies.

Ambassade
Costa Rica

peter-mitchell-lZLgqIiFHSw-unsplash.jpg

Ambassade
Tanzania

Afrikaanse landen produceren 90% van de wereldwijd verhandelde rauwe cashewnoten, maar profiteren onvoldoende van de groeiende wereldwijde vraag. Dat komt door een tekort aan verwerkingsindustrieën. Slechts 10% van de cashewnoten in Tanzania wordt lokaal verwerkt, terwijl juist dat hetgeen is wat het meeste geld oplevert. Twee Nederlandse bedrijven zijn verantwoordelijk voor de helft van de verwerkte cashewnoten in Tanzania. Ons doel is om, in samenwerking met deze bedrijven en de Nederlandse ambassade, de waarde van de cashewoogst in Tanzania volledig te benutten. Elke stap in de cashewketen - van teelt tot branding - voegt waarde toe. Als een land alleen deelneemt aan de teelt, mist het aanzienlijke kansen. De Tanzaniaanse overheid heeft uitgesproken dat het hun doel is om de komende vier jaar 100% van de cashewnoten lokaal te verwerken, een behoorlijk ambitieus doel, en de Nederlandse ambassade wil graag laten onderzoeken hoe Nederlandse expertise daar een belangrijke rol in kan spelen. De centrale beleidsvraag is dan ook: Hoe kan de binnenlandse verwerking van cashewnoten in Tanzania  aanzienlijk verhoogd worden in de komende vier jaar met behulp van Nederlandse expertise en welke rol kan de Nederlandse Ambassade hierin spelen? Het antwoord op deze vraag, en de impact die het kan hebben op de economische ontwikkeling van Tanzania en de bredere regio, ligt mogelijk in het verhaal van de cashew.

bottom of page