Veelgestelde vragen

Aanmelding en selectie

Wat zijn de selectiecriteria voor een lidmaatschap bij The West Wing?


Voor the West Wing zijn wij op zoek naar studenten en young professionals met een coöperatieve en enthousiaste instelling die zich een jaar met een uitdagend beleidsadvies willen bezighouden en zo vorm willen geven aan het Nederlands buitenlandbeleid. Wij hanteren verder geen selectiecriteria op basis van studie- en/of werkachtergrond, behalve het feit dat je bereid bent jezelf gedurende het hele proces te committeren aan the West Wing.
Wat vonden oud-leden van hun jaar bij The West Wing?


Ervaringen van oud-leden kun je hier lezen.
Welke studieachtergrond is vereist voor deelname?


Geen! Juist om het creatieve proces te bevorderen zijn we op zoek naar mensen met uiteenlopende studie- en werkachtergronden. Zo waarborgen we diversity of thought.
Is The West Wing alleen bedoeld voor studenten?


Nee, we zijn tevens op zoek naar young professionals met verschillende werkachtergronden. Wij geloven dat het denkproces en het uiteindelijke schrijven van het beleidsadvies verbetert door het samenwerken van studenten en young-professionals.
Is The West Wing te combineren met een (fulltime)baan?


Het is mogelijk the West Wing te combineren met een baan, maar gezien het groepsproces van de denktank is het wel van belang dat leden fysiek aanwezig zijn bij de tweewekelijkse brainstorm- en schrijfsessies op dinsdagavond in Den Haag. Ook vindt er met regelmaat een activiteit plaats op vrijdagen waarvan de verwachting is dat de leden daarbij ook aanwezig zijn. Het combineren van the West Wing met een fulltimebaan is dus zeker mogelijk, en we moedigen dit ook actief aan, maar vraagt wel enige flexibiliteit van jezelf en je werkgever. Het scheelt daarnaast dat de officieuze jaarplanning bekend is als je begint met het West Wingjaar.
Is The West Wing te combineren met een studie/stage/baan in het buitenland?


Gezien het groepsproces van de denktank is het van belang dat leden fysiek aanwezig zijn bij de tweewekelijkse denktank sessies op dinsdagavond in Den Haag. Ook vindt er met regelmaat een activiteit plaats op de vrijdagen overdag waarvan de verwachting is dat de leden aanwezig zijn. Ga je voor een langdurige periode naar het buitenland tijdens dit collegejaar wordt het erg lastig, zo niet onmogelijk dit met een lidmaatschap bij The West Wing te combineren.
Is the West Wing te combineren met het schrijven van een scriptie?


Dit is in principe goed te combineren. Gezien het groepsproces van de denktank is het van belang dat leden fysiek aanwezig zijn bij de tweewekelijkse denktank sessies op dinsdagavond in Den Haag. Ook vindt er met regelmaat een activiteit plaats op de vrijdagen overdag waarvan de verwachting is dat de leden aanwezig zijn. Mocht het onverhoopt zo zijn dat je niet kunt komen, dan is er vaak een oplossing te vinden. Let wel: lidmaatschap is niet vrijblijvend. Het scheelt daarnaast dat de officieuze jaarplanning van tevoren bekend is.
Ik kan niet aanwezig zijn bij de selectiedag op 25 september. Is dit een probleem?


Je aanwezigheid bij de selectiedag is een vereiste voor lidmaatschap van The West Wing. Ben je uitgekozen voor de selectiedag maar heb je echter (lichte) verkoudheidsklachten zoals een loopneus, keelpijn of hoesten? Kom dan onder geen omstandigheden naar het ministerie! Contacteer ons bij gezondheidsklachten om de mogelijkheden te bespreken.
Can I apply for the West Wing as a non-Dutch speaking student or young professional?


Unfortunately, we are only recruiting Dutch-speaking students and/or young professionals at the moment. Since The Dutch Ministry of Foreign Affairs is our direct partner, we are expected to deliver our projects in Dutch. Fluency in the Dutch language is therefore required.

Locatie, kosten en tijdsbesteding

Waar vinden de bijeenkomsten plaats?


De tweewekelijkse brainstorm- en schrijfsessies vinden plaats in Den Haag op de dinsdagavond van 19:00 tot 21:00. Daarna gaan we gezamenlijk meestal wat drinken op het Plein. Daarnaast organiseren we eens per maand op de vrijdag een extra activiteit waarbij we met experts, beleidsmakers en andere betrokken partijen in gesprek gaan. Dit zal tevens overwegend in Den Haag zijn.
Zijn er kosten verbonden aan een lidmaatschap bij The West Wing?


Nee, the West Wing vindt volledig plaats op vrijwillige basis en kost je dus geen geld. We kunnen om deze reden alleen ook geen reis- of andere onkosten vergoeden. Alleen voor de buitenlandtrip wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van de leden.
Hoeveel tijd ben ik buiten de tracksessies kwijt aan the West Wing en wat zijn de verplichtingen buiten de sessies om?


Buiten de tracksessies om worden er op vrijdag extra activiteiten georganiseerd, die voornamelijk overdag plaatsvinden. Hierbij moet je denken aan een bezoek aan een internationale organisatie of ambassade, een brainstormsessie met iemand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een cursus beleid schrijven. Daarnaast werk je in je eigen tijd verder aan het voorstel. Bij elkaar opgeteld kom je uit op ongeveer 6 tot 8 uur per week.
Is mijn aanwezigheid bij alle activiteiten verplicht?


We gaan er vanuit dat je aanwezig bent bij de tracksessies en activiteiten. Mocht het zo zijn dat je op een moment niet aanwezig kunt zijn, overleg je dit met je trackleider. 80% aanwezigheid bij de sessies is daarbij het minimale streven. Daarnaast wordt er het hele west wing jaar ook een inzet buiten de sessies om verwacht.
Hoeveel tijd kost deelname aan The West Wing?


Deelname aan The West Wing kost gemiddeld 6 tot 8 uur per week. Deze tijd besteed je aan gezamenlijke brainstorm- en schrijfsessies die tweewekelijks plaatsvinden, extra activiteiten die eens in de maand worden georganiseerd en individuele onderzoeks- en schrijftaken. Afhankelijk van de fase in het beleidsproces kan het zijn dat je er minder of juist meer tijd mee bezig bent. Deze gemiddelde tijdsbesteding vraagt zodoende enige flexibiliteit van de deelnemers.

Inhoud en visie

Hoe komt een beleidsadvies tot stand?


Het beleidsadvies komt in principe tot stand door de ideeën en bevindingen van de deelnemers. Gedurende het proces zullen zij door hun onderzoek en gesprekken met experts, beleidsmakers en andere betrokken partijen tot het beleidsadvies komen. Ondertussen gaan zij op meerdere momenten in gesprek met de opdrachtgevers vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken om tussentijdse bevindingen te bespreken. Daarnaast vinden er ook trainingssessies plaats waarin de deelnemers worden ondersteund in het schrijven van doeltreffende en bruikbare beleidsadviezen.
Wat wordt er met het beleidsadvies gedaan?


Elk jaar werken vier verschillende tracks aan verschillende beleidsvragen. Tijdens de wrap up aan het einde van het West Wingjaar kiest een vakjury het beste beleidsadvies uit dat sowieso wordt geïmplementeerd door de desbetreffende beleidsdirectie(s). De andere tracks zullen in hun terugkoppeling met de opdrachtgevende directie(s) besluiten wat de beste vervolgstappen zijn.
Wat is jullie jaarplanning en wat moet ik mij voorstellen bij extra activiteiten?


Over het algemeen bestaan onze activiteiten uit tweewekelijkse brainstrom- en/of schrijfsessies op de dinsdagavond van 19:00 tot 21:00. Verder organiseren we eens per maand op de vrijdag een extra activiteit, welke zal overwegend overdag plaatsvinden. Een extra activiteit kan een workshop beleid schrijven zijn of een bezoek aan een internationale organisatie. Lees hier welke extra activiteiten er afgelopen jaren zoal zijn georganiseerd. Mocht je specifiek willen weten wat onze planning is voor een bepaalde periode/maand, neem dan contact met ons op.
Is het Ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken bij het schrijven van het beleidsadvies?


The West Wing is een onafhankelijke denktank, wat betekent dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken voornamelijk betrokken wordt op momenten dat trackleden van een beleidsvraag behoefte hebben aan meer informatie of expertise vanuit de desbetreffende beleidsdirectie(s). Wel zijn er meerdere centrale momenten waarop het beleidsadvies wordt besproken, te weten de one-pagerpresentatie in januari en de wrap-up in mei.
Krijg ik begeleiding bij het schrijven van het beleidsadvies?


Elke track heeft een trackleider die de activiteiten van de trackleden coördineert en in nauw contact staat met de opdrachtgevers vanuit het ministerie. Tevens is de trackleider het centrale aanspreekpunt voor vragen en hij/zij zal de groep begeleiden in het brainstormproces. Er zullen daarnaast trainingssessies plaatsvinden waarin de deelnemers worden ondersteund in het schrijven van doeltreffende en bruikbare beleidsadviezen.
In hoeverre is er plek voor persoonlijke invulling met betrekking tot de beleidsvragen?


Dat moedigen wij van harte aan! Het schrijven van het beleid is een groepsproces, maar komt niet tot stand zonder de verschillende individuele bijdragen. Out-of-the-boxdenken is onlosmakelijk verbonden met The West Wing en we verwelkomen eigen interpretaties van de beleidsvragen.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag