top of page

Het buitenlandbeleid van de tien grootste partijen

Hoe denken partijen over het klimaatakkoord? Moet Nederland meer uitgeven aan ontwikkelingshulp? Moet er een Europees leger komen? In de nieuwste West Wing Publicatie lees je alles over het beoogde buitenlandbeleid van de tien grootste partijen.


In onderstaand document staat een overzicht van het beoogde buitenlandbeleid van de verschillende politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 tot en met 17 maart 2021. Deze is samengesteld in de overtuiging dat het in het democratisch belang van Nederland is dat iedereen, en vooral jongeren, een weloverwogen en goed geïnformeerde keuze kunnen maken in het stemhokje. Daarom heeft The West Wing een overzicht gemaakt van de tien grootste politieke partijen in de huidige kamer en hun visie op het Nederlandse buitenlandbeleid.


Het uitdiepen van het buitenlandbeleid van de partijen hebben we gedaan aan de hand van vier verschillende thema’s: internationale samenwerking, de Europese Unie, lopende conflicten en overige opvallendheden. Deze vier thema’s zijn verder onderverdeeld in stellingen, waar reacties bijstaan van de verschillende partijen, gebaseerd op het verkiezingsprogramma’s en reacties van de partijen zelf.


Dit interactieve element biedt de mogelijkheid om snel te bladeren door de verschillende thema’s. Dit kan door op de bladwijzers aan de rechterkant van elke bladzijde te klikken.

Thema 1 - Internationale samenwerking

Thema 2 - Europese Unie

Thema 3 - Lopende conflicten

Thema 4 - Overige opvallendheden


We hopen dat het overzicht meer inzicht biedt inzake de standpunten van de verschillende partijen en wat hun internationale blik is. We wensen iedereen veel leesplezier en succes met het maken van een verantwoorde keuze in het stemhokje.



Geschreven door: Sam Appels,Thijs Ahsmann, Ayda Frings, & Rick Jan Molanus (track MOS/DEU)


Disclaimer - stukken geschreven door the West Wing zijn geschreven op basis van de persoonlijke opvattingen van haar schrijvers en representeren niet het gedachtegoed van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


bottom of page