top of page

In gesprek met de wereld: ambassadeursconferentie januari 2020

Op 31 januari 2020, tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie, gingen de leden van The West Wing in gesprek met vijf Nederlandse ambassadeurs. De consul in San Francisco, de klimaatgezant van het ministerie en de ambassadeurs van Kosovo, Panama en de Dominicaanse Republiek betraden het toneel en de leden zaten klaar om hen de hemd van het lijf te vragen. De sessie werd afgetrapt met wat gewaagde vragen door de presentatoren Sander Mulder en Miguette Jadoul die de ambassadeurs aan de tand voelden. Thema’s als de deelname van de ambassadeurs aan Dry January en de duurzaamheidsscore van de Ambassadeursconferentie werden hierbij niet over het hoofd gezien.


Na dit opwarmertje begonnen de presentatoren met het eerste gedeelte van de bijeenkomst: persoonlijke vragen. Zo leerden onze trackleden meer over de loopbanen van de ambassadeurs, landen waar ze gestationeerd zijn, en de moeilijkheden waar zij in hun werk tegenaan lopen. Hierna was er voor de vier tracks ruimte om een stelling te poneren en zo kort aan de ambassadeurs te vertellen waar the West Wing mee bezig is. Tijdens de reacties van onze vertegenwoordigers werd er druk meegeschreven en hevig geknikt. Zo was de toekomst van multilaterale samenwerking een terugkomend onderwerp. Meerdere ambassadeurs benadrukten dat naast via multilaterale wegen, ook regionale en bilaterale paden het verschil kunnen maken, en kunnen worden ingezet om Nederlandse belangen te behartigen.


In het slotgedeelte richtten de ambassadeurs zich rechtstreeks tot de jongere generatie. Op verzoek van de presentatoren werd eerst een blik op de toekomst geworpen. In een veranderend speelveld met een toenemende rol voor niet-statelijke actoren zal ook het ambassadeurschap veranderen, zo bleek de verwachting. Het ambassadeurschap wordt toegankelijker en zal mee moeten gaan met de tijd. Tips voor de West Wing-trackleden? Staar je niet blind op Buitenlandse Zaken als enige mogelijke werkgever, maar kijk ook naar andere potentiële werkgevers. En: heb lef!

Kommentare


bottom of page