De beleidadviezen 

van 2017-2020

Beleidsadviezen

Aan het begin van elk academisch jaar worden er door vier directies of ambassades van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsvragen aan de leden van The West Wing gesteld. Vervolgens worden deze beleidsvragen beantwoord door 4 groepen met elk 12 geselecteerde West Wing-leden. Gedurende een jaar komen zij iedere twee weken samen om te brainstormen en uiteindelijk een beleidsadvies te schrijven. Door het jaar heen doen de leden kennis op door veel te lezen en gesprekken te voeren met experts in het desbetreffende onderwerp. Daarnaast doen de leden nog allerlei andere relevante skills op via workshops en masterclasses.  Aan het eind van ieder academisch jaar worden de beleidsvoorstellen aan de opdrachtgevers van de directies gepresenteerd tijdens de "Wrap Up". 

IMG_3576.JPG

2017-2018

 

Directie Westelijk Halfrond (DWH)

“Buitenlandbeleid 2.0: wij dagen jullie uit om met een voorstel te komen hoe de stem van de toekomstige generatie beter vertegenwoordigd kan worden in het buitenlandbeleid”

Directie Inclusieve Groene Groei (IGG)

“Wat is de impact van deze energietransitie op enerzijds staten in de DWH-regio die fossiele brandstoffen produceren en anderzijds staten in de DWH-regio die grondstoffen (kunnen gaan) delven die nodig zijn voor de duurzame industrie en energiewinning?”

Multilaterale Organisaties en Mensenrechten (DMM)

“Hoe kunnen staten en steden beter samenwerken – op een inclusieve manier zodat specifiek jongeren en vrouwen betrokken worden – om misdaad, terrorisme en conflict aan te pakken?”

Directie Veiligheidsbeleid (DVB) 

"Hoe zorgen we dat toekomstige Europese defensiesamenwerking succesvol wordt?"

2018-2019

Directie Westelijk Halfrond (DWH) & Directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten (DMM)

"Hoe moet Nederland reageren op het veranderende optreden van de VS en de gevolgen daarvan voor multilaterale samenwerking?"

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) & Directie voor Sociale Ontwikkeling (DSO)

“How can Dutch Foreign Trade and Development aid policy tools aimed at vocational training, youth employment, and young entrepreneurship play into the expected effects of the Future of Work?”

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH)

"Hoe kunnen we met onze handelspolitiek het beste inspelen op de economie van de toekomst en de technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en kunstmatige intelligentie?"

Directie Veiligheidsbeleid (DVB) 

2019-2020

Directie Westelijk Halfrond (DWH)

"Op welke sectoren zou het Koninkrijk der Nederlanden zich moeten richten, rekening houdend met bestaande of te verwachten initiatieven van organisaties en landen uit de regio, om een bijdrage te leveren aan een duurzaam (economisch) herstel van de crisis in Venezuela?"

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE)

“Hoe kan Nederland in ontwikkelingslanden economische groei en private sector ontwikkeling

stimuleren zonder negatieve milieueffecten te realiseren, in het bijzonder met toepassing van

circulaire principes?”

Directie Sub-Sahara Afrika en Directie Integratie Europa (DAF/DIE)

"Wat kan Nederland in diplomatiek opzicht (anders) doen om Nederlandse regionale prioriteiten

in Afrika in of via de Europese Unie te verwezenlijken in het licht van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk?"

Directie Veiligheidsbeleid en Directie Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (DVB/EAB) 

“Hoe kan Nederland zijn nationale veiligheidsbelangen en duurzame economische groei

waarborgen ten tijde van technologische ontwikkelingen en geopolitieke heroriëntaties?”

 
 
ali-morshedlou-WMD64tMfc4k-unsplash.jpg

"De inzichten en adviezen van
West Wing-leden zijn erg waardevol
voor het ministerie"

"Hoe kunnen we een wapenwedloop in de Golfregio voorkomen?"