Ervaringsverhaal Kelly de Jong (DVB/EAB-track)

Hoi! Ik ben Kelly de Jong, 23 jaar oud en ik studeer Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Toen ik afgelopen jaar via een studiegenootje hoorde over het bestaan van The West Wing, was ik meteen enthousiast en zag ik deze jongerendenktank van en vóór het ministerie van Buitenlandse Zaken als een mooie aanvulling op mijn masterjaar. Ik heb altijd een grote interesse gehad in internationale politiek en de rol van ‘small states’. Ondanks dat Nederland niet (altijd) kan worden gezien als een small state, vind ik het diplomatieke spel tussen landen interessant waarbij de multilaterale wereldorde een goed middel is voor kleinere landen zoals Nederland om hun stem te laten horen. Bij het lezen van de verschillende beleidsvragen waarop men zich kon inschrijven werd ik meteen geïnteresseerd in de beleidsvraag van de directies DVB/EAB. In deze vraag komt duidelijk naar voren dat Nederland zich als klein land moet kunnen handhaven in grote geopolitieke veranderingen en dat daarbij samenwerking met gelijkgezinde (Europese) landen van groot belang is. Ik besloot mij daarom op deze beleidsvraag in te schrijven. Na de selectiedag in oktober kreeg ik een paar dagen later te horen dat ik deel uit mocht gaan maken van deze beleidstrack (of projectgroep). De groep van DVB/EAB is een leuke samenstelling van studenten en young professionals met uiteenlopende (studie)achtergronden, waarbij men niet alleen van de beleidsvraag, maar ook van elkaar kan leren. In deze blog ga ik wat vertellen over mijn tijd als tracklid bij de beleidstrack DVB/EAB, waar ik mij dit jaar met heel veel plezier inzet voor het schrijven van een zo goed en concreet mogelijk beleidsadvies op de vraag: ‘’Hoe kan Nederland zijn nationale veiligheidsbelangen en duurzame economische groei waarborgen ten tijde van technologische ontwikkelingen en geopolitieke heroriëntaties?’’


Om meer inzicht te krijgen in de huidige trends en ontwikkelingen van deze (héél) brede beleidsvraag hebben wij met de track al verschillende interessante bezoeken gehad aan organisaties en bedrijven gehad. Wij zijn onder andere langs geweest bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en de ondernemersorganisatie voor technologische industrie (FME). We hebben met de beleidstrack recent een heel interessant bezoek aan chipmachinefabrikant ASML, die de laatste tijd veel in het nieuws is over het niet verlengen van een exportvergunning voor specifieke chipmachines naar China door de Nederlandse overheid, onder druk van de Verenigde Staten. Een (toevallig) goed getimede situatie die laat zien hoe relevant onze beleidsvraag is in de huidige wereld, en een praktijkvoorbeeld die het probleem voor ons tastbaar maakt en laat zien hoe ingewikkeld het kan zijn om een afweging te maken tussen belangen van politieke bondgenoten en economische kansen voor Nederlandse bedrijven. De bezoeken aan bedrijven en organisaties helpen ons om daadwerkelijk mensen te spreken die (dagelijks) te maken hebben met de veranderende wereld en daardoor een beeld te krijg