top of page

Ervaringsverhaal Kelly de Jong (DVB/EAB-track)

Hoi! Ik ben Kelly de Jong, 23 jaar oud en ik studeer Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Toen ik afgelopen jaar via een studiegenootje hoorde over het bestaan van The West Wing, was ik meteen enthousiast en zag ik deze jongerendenktank van en vóór het ministerie van Buitenlandse Zaken als een mooie aanvulling op mijn masterjaar. Ik heb altijd een grote interesse gehad in internationale politiek en de rol van ‘small states’. Ondanks dat Nederland niet (altijd) kan worden gezien als een small state, vind ik het diplomatieke spel tussen landen interessant waarbij de multilaterale wereldorde een goed middel is voor kleinere landen zoals Nederland om hun stem te laten horen. Bij het lezen van de verschillende beleidsvragen waarop men zich kon inschrijven werd ik meteen geïnteresseerd in de beleidsvraag van de directies DVB/EAB. In deze vraag komt duidelijk naar voren dat Nederland zich als klein land moet kunnen handhaven in grote geopolitieke veranderingen en dat daarbij samenwerking met gelijkgezinde (Europese) landen van groot belang is. Ik besloot mij daarom op deze beleidsvraag in te schrijven. Na de selectiedag in oktober kreeg ik een paar dagen later te horen dat ik deel uit mocht gaan maken van deze beleidstrack (of projectgroep). De groep van DVB/EAB is een leuke samenstelling van studenten en young professionals met uiteenlopende (studie)achtergronden, waarbij men niet alleen van de beleidsvraag, maar ook van elkaar kan leren. In deze blog ga ik wat vertellen over mijn tijd als tracklid bij de beleidstrack DVB/EAB, waar ik mij dit jaar met heel veel plezier inzet voor het schrijven van een zo goed en concreet mogelijk beleidsadvies op de vraag: ‘’Hoe kan Nederland zijn nationale veiligheidsbelangen en duurzame economische groei waarborgen ten tijde van technologische ontwikkelingen en geopolitieke heroriëntaties?’’


Om meer inzicht te krijgen in de huidige trends en ontwikkelingen van deze (héél) brede beleidsvraag hebben wij met de track al verschillende interessante bezoeken gehad aan organisaties en bedrijven gehad. Wij zijn onder andere langs geweest bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en de ondernemersorganisatie voor technologische industrie (FME). We hebben met de beleidstrack recent een heel interessant bezoek aan chipmachinefabrikant ASML, die de laatste tijd veel in het nieuws is over het niet verlengen van een exportvergunning voor specifieke chipmachines naar China door de Nederlandse overheid, onder druk van de Verenigde Staten. Een (toevallig) goed getimede situatie die laat zien hoe relevant onze beleidsvraag is in de huidige wereld, en een praktijkvoorbeeld die het probleem voor ons tastbaar maakt en laat zien hoe ingewikkeld het kan zijn om een afweging te maken tussen belangen van politieke bondgenoten en economische kansen voor Nederlandse bedrijven. De bezoeken aan bedrijven en organisaties helpen ons om daadwerkelijk mensen te spreken die (dagelijks) te maken hebben met de veranderende wereld en daardoor een beeld te krijgen van hun verschillende visies op de huidige trends. Wij zijn door deze verschillende bezoeken ook van mening dat dialoog tussen overheid (het ministerie van Buitenlandse Zaken) en de private sector essentieel is voor het maken van plannen, strategieën en beleid. Daarnaast is de groep ook gemotiveerd om vrijwillig naar lezingen en bijeenkomsten te gaan die bij kunnen dragen aan onze kennis over de beleidsvraag. De WhatsAppgroep staat soms roodgloeiend met actuele nieuwsartikelen en relevante podcasts.


Omdat de beleidsvraag zo breed is, hebben wij deze in eerste instantie opgedeeld in vier groepen: technologische race, een sterker Europa, multilateralisme en duurzame economie. De directies en het bestuur hebben duidelijk gemaakt dat wij out-of-the-box moeten denken, en proberen daarom een beleidsadvies te schrijven over onderwerpen die nog niet erg aan bod zijn gekomen in beleidsdocumenten. Ikzelf zat bij het groepje multilateralisme, die zich bezighield met de internationale rechtsorde waarbij Nederland veel baat heeft, en de verschuiving van de macht van het Westen naar het Oosten: de afbrokkeling van de westerse liberale orde en de opkomst van o.a. niet-westerse multilaterale instellingen. Met twee andere trackleden heb ik hard gewerkt aan ons deelonderwerp, en ons vooral beziggehouden met waarop we zouden moeten focussen en waar de blinde vlekken zitten die wij kunnen invullen? Het is interessant om met drie mensen te werken aan dit onderwerp, omdat ieder weer een andere invalshoek heeft, wat jou zelf ook weer nieuwe inzichten geeft. Daarbij geeft het doorspitten van artikelen en documenten je de kans om veel kennis op te doen over dit onderwerp. De huidige multilaterale wereld is aan het veranderen, dat is duidelijk. De geopolitieke verhoudingen veranderen en de vraag is hoe Nederland hiermee om moet gaan. Europa is voor Nederland een onmisbare spil is. Het leek ons interessant om af en toe het randje op te zoeken: Wat kunnen we als Nederland in de veranderende multilaterale orde, hoeveel macht hebben we als klein land? Hoe pakken we goede kansen en zijn we dan pragmatisch of opportunistisch?


Uiteindelijk is begin januari de onepager ingeleverd, één pagina tekst waarvan ons stukje multilateralisme was ingekort tot ongeveer 5 zinnen, en vervolgens gepresenteerd aan de jury die bestond uit de directies die de beleidsvraag hebben opgesteld. Dit gaf ons tevens de kans om te kijken hoe ver de andere tracks zijn met het advies op hun beleidsvraag. Tijdens de presentaties van de vier verschillende beleidstracks was het interessant om te zien dat iedereen een andere invalshoek heeft: hoe breed pak je de beleidsvraag aan, en is een focus op, bijvoorbeeld, één sector niet handig? Daarbij was voor specifiek onze beleidsvraag een goed advies vanuit de jury: Schat de kansen van Nederland hoger in, binnen de Europese Unie zijn wij een erg sterk land, en zorg daarbij voor offensieve in plaats van defensieve maatregelen. Kortom: food for thought voor het verdere proces.

De eerste tracksessie na de onepager presentatie gaf ons de kans om de adviezen van de jury te gebruiken om onze aanpak te verbeteren. Deze sessie stond in het teken van ‘’kill your darlings’’: wat is relevant genoeg om te behouden en waar gaan wij nu écht op focussen? Welke nicheonderwerpen zijn interessant genoeg om te gebruiken, en zijn ‘’out-of-the-box’’ en relevant te noemen: zeldzame aardmetalen, innovatie in het onderwijs, et cetera. We werken langzaam toe naar het uiteindelijke beleidsadvies dat af moet zijn in mei 2020. Aan de slag!

Comments


bottom of page