top of page

Activiteit Deep Democracy

Bijgewerkt op: 20 okt. 2023
Vrijdag 4 november was het tijd voor de eerste activiteit van The West Wing! Op het programma stond een training ‘Deep Democracy’, verzorgd door Karim Maarek. De training draaide om een praktische methode om de wijsheid van groepen maximaal te benutten, en gaf daarbij een nieuwe en frisse blik op groepsdynamiek en besluitvorming.


Wat is democratie? En hoe zorg je als team ervoor dat iedereen gehoord wordt? Karim Maarek legde het belang uit van ‘inchecken’ voorafgaand aan vergaderingen, en introduceerde ons daarbij aan de zogenaamde popcorn-methode: wanneer iedereen zijn zegje doet, ga je niet het welbekende rondje af maar laat je iemand het woord nemen wanneer hij of zij er klaar voor is. Dit alles bevordert het actief en neutraal naar elkaar luisteren, en zo ook de groepsdynamiek.


Centraal in de training stond dat iedereen moet kunnen zeggen wat gezegd moet worden, om tot besluiten te komen die zo democratisch mogelijk zijn. Hierbij is wijsheid van het onbewuste - het niet-gevoerde gesprek - in de groep van groot belang. Na een uitgebreide sessie was het tijd om de nieuw-vergaarde kennis in praktijk om te zetten, en werd er met alle tracks samen een diep-democratisch gesprek gevoerd en besluit genomen. Ter afsluiting bespraken de tracks hoe ze alles wat ze geleerd hadden, kunnen vertalen in de benadering van de beleidsvragen.


“Nu ook de track Nairobi aan de slag gaat met het afbakenen van het vraagstuk, kwam een training op precies dit onderwerp goed van pas. Karim Mareek gaf ons meer inzichten in hoe wij ‘groepswijsheid’ kunnen gebruiken tijdens het kiezen van deelvragen, of wanneer er conflict is. Wat mij het meest opviel, is het gebruik van ijsberg methoden. Het ijsberg model hanteert men om gedragsverandering tot stand te brengen. Het kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen. Naarmate de groep ‘groepsonbewustheid’ deelt, kan de groep de wijsheid bereiken aan de onderkant van de ijsberg. Wij kijken er naar uit om te starten met afbakenen van het vraagstuk, waarbij wij de training zeker in ons achterhoofd zullen houden!” - (Ayaan, Track Nairobi)


De leerzame dag werd afgesloten met een borrel bij Barlow.

Wij willen Karim Maarek van harte bedanken voor de bijzonder leerzame en vooral leuke deep-democracy training!


Bình luận


bottom of page