top of page

Track Ongevraagd Advies gaat zich storten op de effectiviteit van ontwikkelingshulp!In de afgelopen weken hebben onze trackleden hard gewerkt aan het doorgronden van hun eigen casussen en lange avonden gewijd aan het ontrafelen van complexe materie. Nu was het moment om bij te praten met leden van andere tracks en nieuwe plannen te smeden voor de komende maanden. Afgelopen vrijdag hadden we dan ook een fantastische eerste gezamenlijke activiteit van The West Wing! 🚀


De vrijdagmiddag stond in het teken van de nieuwste track van The West Wing: Track Ongevraagd Advies. 🤩 Dit jaar zal The West Wing voor het eerst op eigen initiatief een beleidsadvies schrijven voor het ministerie over een onderwerp dat ons bezighoudt. De betrokken leden hadden hun ideeën uitgewerkt en legden deze voor aan de groep. Drie boeiende uiteenlopende voorstellen werden besproken. Zo presenteerde de groep een voorstel gebaseerd op de Nederlandse Afrikastrategie 🌍: Hoe geven we de relaties met Afrikaanse partners daadwerkelijk een gelijkwaardige invulling? Ook werd er een presentatie geven over BZ als werkgever voor lokaal personeel, waarbij onderzocht zou kunnen worden hoe BZ een beter werkgeverschap kan nastreven in landen met grillige economieën en valuta’s. 💰


Na enig beraad werd besloten dat The West Wing dit jaar een onafhankelijk beleidsadvies zal schrijven over de effectiviteit van ontwikkelingshulp. De Track Ongevraagd Advies zal de voordelen en nadelen van het uitbesteden van ontwikkelingsfondsen aan internationale organisaties, zoals het IMF, onderzoeken en nadenken over de eventuele effectiviteit van een meer bilaterale aanpak. Een enorm waardevol onderwerp om te onderzoeken! 🧠


De dag werd op gezellige noot afgesloten met een borrel op het plein, waar de goede sfeer nog lang aanhield. 🥂

Comments


bottom of page