top of page

Activiteit #5 – Training Design Thinking


Op vrijdag 8 april mochten de West Wing-leden weer fysiek bij elkaar komen voor een bijzondere training! De training genaamd ‘Design Thinking’ werd verzorgd door Chantal de Beun en Melissa Amoros Lark van het Centre for Innovation van Universiteit Leiden.


Had jij al ooit gehoord van design thinking? De meeste deelnemers van de training van vorige week namelijk niet. Er bestaat ook geen vaste definitie, echter kan design thinking het best omschreven worden als een holistische benadering of methode, om te innoveren of problemen op te lossen door middel van creativiteit. Design thinking wordt toegepast om complexe vraagstukken te ontleden en beantwoorden. Design thinking helpt het proces van het oplossen van een ingewikkeld vraagstuk, zoals de leden dit jaar doen, te begrijpen en met creatieve oplossingen te komen.“Door deze methode ben je in staat bepaalde grote of complexe problemen op een gestructureerde en iteratieve manier aan te pakken. Je leert divergent en convergent denken en bepaalde processtappen te gebruiken. Tijdens deze processtappen, bijvoorbeeld de empathiefase, maak je gebruik van creativitieitsactiviteiten. Uiteindelijk probeer je tot de kern van het probleem te komen en met tastbare oplossingen te komen. Een methode die zeker van pas komt bij het oplossen van de complexe beleidsvragen die de tracks worden voorgeschoteld.”

– Senne Ebbing (Track DEU)


Tijdens de training is er gekeken naar de processen die doorlopen zijn het afgelopen jaar. Er is gekeken naar de processen waar de leden tegenaan zijn gelopen, en hoe het laatste gedeelte, namelijk het schrijven en afronden van het advies, het beste kan worden benaderd. Er is ingegaan op zowel de theoretische kennis, en praktische ervaring.


“Op de activiteit werd ons geleerd hoe we beter probleemgestuurd kunnen werken naar een oplossing. Deze aanpak dwingt ons vooral om een stapje terug te doen, en om ons de vraag te stellen wat we nou eigenlijk willen oplossen en voor wie we dat doen. Door deze vragen te stellen wordt ervoor gezorgd dat we scherper zijn bij het analyseren van het probleem. Om tot een goede werkbare oplossing te komen is het immers cruciaal om een sterke probleemanalyse te hebben. De probleemgestuurde aanpak die ons nu is aangeleerd helpt ons om op een creatieve en scherpe manier tot die probleemanalyse te komen.”

– Rick Veldheer (Track DAM)


Wij willen Chantal en Melissa hartelijk bedanken voor de enorm leerzame en leuke training. Meer informatie vind je hieronder.


Comments


bottom of page