top of page
VOORZITTER INTERNE ZAKEN EXTERNE ZAKEN TRACKLEIDERS.jpg

Wil jij komend jaar aan het roer staan van The West Wing, dé jongerendenktank van het ministerie van Buitenlandse Zaken?

Voor het collegejaar 2024-2025 zijn wij opzoek naar een nieuw bestuur voor The West Wing! Ben jij tussen de 18 en 30 jaar, het hele jaar 12-16 uur beschikbaar én in staat om wekelijks naar Den Haag te reizen? Dan zoeken we jou!

Wij zijn opzoek naar enthousiaste bestuursleden die zich een jaar lang willen inzetten voor The West Wing. Als bestuur van deze jongerendenktank stuur je een groep van 50 enthousiaste jongeren aan, vertegenwoordig je de stem van jongeren in het Nederlands buitenlandbeleid en krijg je een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bestuur bestaat uit verschillende functies: Voorzitter, Vicevoorzitter & Commissaris Interne Zaken, Commissaris Externe Zaken en Trackleiders.

Functies & Taken

Voorzitter:

 • Je fungeert als gezicht van The West Wing. Daarmee ben je ook het eerste contact voor Buitenlandse Zaken en externe partijen. Daarbij ben je eindverantwoordelijk voor het werk van de denktank en verantwoordelijk voor de lange termijn strategie, en verdere ontwikkeling van het bestuur en de denktank.

 • Jij zorgt dat het gehele bestuur op de hoogte is wat er speelt, je maakt de agenda’s voor de vergaderingen en zit de vergaderingen voor. 

 • Jij zorgt ervoor dat je geregeld contact hebt met Buitenlandse Zaken om de uitdagingen en de stand van zaken te bespreken.

 • Daarnaast zorg jij er samen voor met de Commissaris Interne en Externe zaken dat alle neven activiteiten worden geregeld en neemt hierin de coordinatie op je. 

 • Ook met jij het aanspreekpunt voor de Advies Raad en is het jouw verantwoordelijkheid de meetings in te plannen en voor te zitten en de Advies Raad te consulteren indien er lastige kwesties zich voordoen.

Vicevoorzitter & Commissaris Interne Zaken

 • Je beheert de financiën van TWW. Dit houdt in dat je het budget beheert, de declaraties en facturen indient, maar ook zorgt dat het ministerie in de loop wordt gehouden en de uitgaven goedkeurt. 

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de trackleiders voor praktische zaken en kan fungeren als de rechterhand van de voorzitter bij vergaderingen met Buitenlandse Zaken. 

 • Tijdens de vergaderingen notuleer je en zorg je voor goede vastlegging. Het is jouw verantwoordelijkheid de actielijst bij te houden. 

 • Je zorgt er samen met de Voorzitter en Commissaris Externe Zaken voor dat alle (interne) TWW-gerelateerde evenementen en activiteiten georganiseerd worden en hierin neem je de coördinatie op je. Voorbeelden van evenementen zijn de trainingen die georganiseerd worden, de kick-off en de wrap-up van het TWW jaar, de strategische dagen van BZ, de Brusselreis en de ambassadeursconferentie. 

 • Je bent het aanspreekpunt voor de Alumniraad. Via vergaderingen en (mail)contact stuur je de raad aan om het alumninetwerk up-to-date en actief te houden volgens de wensen van jouw bestuur.

Commissaris Externe Zaken

 • Je bent verantwoordelijk voor de social media en promotie. Je update de website, coördineert het schrijven van de verslagen van The West Wing evenementen en trainingen en zorgt ervoor dat The West Wing zichtbaar blijft op social media.

 • Je bent verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van TWW binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je houdt contact met de afdeling Communicatie en schrijft teksten voor de BZ-interne kanalen.

 • Je bent verantwoordelijk voor de externe communicatie en samenwerkingen. Dat houdt in dat je reageert op vragen die binnenkomen op de website, maar ook samenwerkingen met andere (jongeren)organisaties opzet. 

 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de buitenlandreis. Je regelt de gehele reis: van hostel en restaurant tot het inhoudelijke programma.

Trackleider

 • Als trackleider ben je de koppeling tussen de directie of buitenlandse post van het Ministerie, het bestuur en de denktankleden. Je verzorgt de communicatie tussen deze partijen en zorgt ervoor dat de stem van de jongeren vertegenwoordigd wordt. 

 • Je overziet en faciliteert het denk- en schrijfproces binnen de projectgroep. Zowel op de lange termijn als tijdens de tweewekelijkse tracksessies.

 • Je faciliteert en ondersteunt denktankleden in hun persoonlijke ontwikkeling. 

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in je track en het organiseren van eventuele sociale activiteiten met je track. 

 • Als trackleider help je ook mee met het organiseren van TWW-brede activiteiten samen met de andere bestuursleden.

 • Samen met de andere trackleiders bespreek je de voortgang van de tracks en deel je onderling tips en ervaringen.

Functies & Taken

Aanmeldformulier

Meld je aan via deze Google Forms, we kijken uit naar je sollicitatie! Je kunt je aanmelden tot en met 14 april!

Digitale informatieavond

Op 9 april 2024 (20:00-21:30) organiseren wij een digitale informatieavond. Ben jij benieuwd naar een bestuursjaar bij The West Wing en wil je meer hierover horen? Meld je dan via deze link aan!

Informatieavond

Aanmeldformulier Bestuur 2023-2024
bottom of page