Wrap up 2017

Op 15 juni vond er op het ministerie van Buitenlandse Zaken de Wrap up van het tweede bestaansjaar van the West Wing plaats. In totaal hebben er rond de 40 studenten en young professionals aan de Wrap up deelgenomen.

 

De middag werd geopend door moderator Joan Frances van de Poll. Onze gastvrouw bij DWH Meline Arakelian kreeg het woord en benadrukte het belang van the West Wing. Zij legde ook kort uit wat de bedoeling van de adviezen zal zijn. Ruben Uijterlinde, vicevoorzitter van the West Wing sprak daarna de West Wingers toe en gaf een terugblik op een bevlogen en actief jaar. Omdat wij dit jaar al veel Nederlandse diplomaten gesproken hadden leek het ons leuk om ook eens twee buitenlandse diplomaten uit te nodigen. Tim Edwards (Canada) en Celeste Marinelli (Guatemala) gaven hun beeld van het leven als diplomaat in Nederland.

Na een korte onderbreking was het dan zo ver. Vier werkgroepen presenteerden elk hun eigen beleidsvoorstel op onderstaande vragen:

1. Met welke regionale organisaties moet het Koninkrijk der Nederlanden samenwerken om de belangen van het Koninkrijk in het westelijk halfrond te behartigen?

2. Hoe moet de samenwerking met de Verenigde Staten de komende jaren worden vormgegeven onder de nieuwe Amerikaanse administratie? (2 groepen)

3. Wat zou er aan het huidige Latijns-Amerika beleid van het Koninkrijk der Nederlanden veranderd kunnen worden?

 

Voordat de winnaar bekend werd gemaakt werd het bestuur voor 2017-2018 gepresenteerd en gaf Tim Masselink (Clingendael) een interactieve sessie over intercultureel communiceren. Nadat de jury lang in conclaaf was geweest, werd er onder het genot van een borrel de uitslag bekendgemaakt. De werkgroep Regionale Organisaties won met het beste beleidsvoorstel. Zij opperden om een beslisboom uit te werken waarbij de landen van het Koninkrijk zelf de verschillende regionale organisaties in de Cariben konden vergelijken met name op klimaatgerelateerde thema's. Dit beleidsvoorstel zal komend semester uit worden gewerkt door twee studenten van de University College Maastricht.

Wij van het bestuur willen graag iedereen bedanken die tijdens de Wrap up aanwezig was en actief heeft deelgenomen aan de beleidsvoorstellen. Speciale dank gaat uit naar alle beleidsmedewerkers en stagiairs van DWH die afgelopen jaar hard hebben ingezet voor de organisatie en uitvoering van onze evenementen. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2019-2020 the West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag