Wrap Up 2017-2018

Op donderdag 17 mei vond hét hoogtepunt van het jaar plaats: de Wrap Up. Tijdens dit evenement presenteerden de leden van de IGG-, DMM-, DWH- en DVB-tracks hun voorstellen als antwoord op de beleidsvragen die de BZ-directies heb aan het begin van het jaar hadden gesteld. Met deze eindpresentaties kwam het West Wing-jaar 2017-2018 dan ook ten einde. 

De dag werd afgetrapt door Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken (DGPZ). Meneer Kleiweg de Zwaan bepleitte hoe een jongerendenktank als The West Wing een nieuw perspectief kan bieden aan beleidsmedewerkers in de ‘ivoren toren’, een idee dat wij met alle plezier uitdragen!

Vervolgens werden de beleidsvoorstellen gepresenteerd. De beleidsvoorstellen van de DVB, IGG, DMM en DWH track werden met veel enthousiasme door de pitchers van de tracks aan de jury uitgelegd. De DVB-track beet de spits af met een ideeën over Europese defensiesamenwerking, waarop IGG volgde met case studies over Peru en Brazilië. Na de pauze begon DMM met een samenwerkingsplatform voor steden en internationale partners, waarop DWH de pitches afsloot met een suggestie voor een jongerenadviesraad.

De strenge doch rechtvaardige 8-koppige jury, bestaande uit de opdrachtgevers en o.a. medewerkers van de directie Internationale Marktordering en Handelspolitiek (IMH) en directie Eenheid Strategische Advisering (ESA) beoordeelden de beleidsadviezen op haalbaarheid, innovativiteit, originaliteit en presentatie. Het voorstel van DVB kwam daarbij als het winnende beleidsvoorstel naar voren, met een beleidsvoorstel gecentreerd op Europese defensiesamenwerking. We willen onze eigen Floris van Zijp en zijn track dan ook van harte feliciteren met de overwinning.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag