In discussie over TTIP bij de VS Ambassade 

Op 3 december organiseerden we in samenwerking met de Youth Council van de Amerikaanse ambassade een interactieve sessie over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verdrag, met een keynote van Holly Lindquist-Thomas (Economisch Attaché) en een discussie over onze beleidsvoorstellen. 


Samenwerking tussen de EU en de VS
De EU en de VS zijn samen goed voor 1/3 van de wereldeconomie, en de helft van de wereldwijde handel. We werken samen op vele gebieden, zoals studentenuitwisselingen, R&D, energiezekerheid, klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerking en wereldwijde economische ontwikkeling, cybersecurity, contra-terrorisme en veiligheid. Daarnaast delen we de fundamentele waardes rond vrijheid, democratie, mensenrechten en rechtsstatelijkheid. Een sterke transatlantische economie ondersteunt de mogelijkheid om de global challenges samen aan te gaan en om wereldwijde ontwikkeling en welvaart te stimuleren.


Waarom een vrijhandelsverdrag?
Naast het WTO instituut is de VS actief op zoek naar intensievere handelsrelaties met het buitenland, in het verleden is daartoe al NAFTA getekend, meer recentelijk wordt er gewerkt aan TTIP en TPP (Trans-Pacific Partnership). De vijf doelen bij deze verdragen zijn voor de VS: banencreatie/groei, een wereldwijde standaard voor handel schapen, het stimuleren van open economieën en kunnen handelen met rechtszekerheid, het kansen creëren voor het MKB en de internationale verbonden te versterken.


Beleidsvoorstellen
Tijdens de kick off op 16 oktober hebben we met The West Wing op het gebied van economische samenwerking drie beleidsvoorstellen bedacht, waarvan we er vandaag twee hebben besproken. De eerste ging over voedselzekerheid; gebruik TTIP als een breekijzer om bij beide partijen een hoge standaard van voedselveiligheid vast te leggen (in tegenstelling tot de gevreesde devaluatie). Hier werd positief op gereageerd, de details zijn immers vaak niet hetzelfde, maar we streven naar hetzelfde doel. Een stevige wetenschappelijke basis kan hierbij goed helpen, waarbij we ook gebruik kunnen maken van de Nederlandse en Amerikaanse expertise waar beiden de meest voorlopende kennisinstituten op dit gebied gevestigd zijn. De politieke haalbaarheid zal echter wel lastig kunnen zijn, mede met het oog op de sterke landbouwlobby. Het tweede voorstel ging over energiezekerheid; een verankering van duurzaamheidsdoelen en gezamenlijke innovaties. Hoewel beide landen hoge standaarden hebben, viel het ons op dat de VS vaak beter scoort op dit gebied dan de EU, dus wellicht kan de VS hierbij ook de EU stimuleren. De feedback hier is met name om het wat concreter te maken; focus je op een aspect zoals koolstofuitstoot limiteringen. Ons voorstel over startups kwam door de beperkte tijd helaas niet ter sprake, maar bleek wel zeer relevant te zijn in dit aspect, wordt vervolgd dus!

Mogelijkheden:

Reguleringen uniformeren
De gelijkschakeling van regels en reguleringen, met behoud van de standaarden. Vaak zijn er specifieke regels waardoor invoeren onmogelijk is, wat niet altijd betekent dat er sprake is van lagere kwaliteit/veiligheid. Als voorbeeld werd gesproken over het testen van bacteriën in oesters, in de EU moet de oester zelf geprikt worden, in de VS wordt het water getest; beide zijn prima methodes, maar EU oesters mogen hierdoor niet de VS in en vice versa.

 

Milieu
Het opnemen van milieudoelstellingen, was bijvoorbeeld erg succesvol in TPP.
Staatsbedrijven
Oneerlijke concurrentie wegnemen door staatsbedrijven niet op niet-essentiële markten te laten participeren (dus wel de nutsbedrijven).

 

MKB
Ondernemers en startups een grotere interne afzet- en kapitaalmarkt bieden. Dat is momenteel een van de grootste ‘roadblocks’ voor startups in Europa. Vaak wordt TTIP gezien als een feestje voor de grote bedrijven, maar minder handelsbelemmeringen en protectionisme bieden juist een kans voor de kleinere spelers die normaliter niet alle bijkomende kosten kunnen betalen nu ook een kans krijgen.

 

Douane & Invoerrechten uniformeren
Verlaging van de tarieven en douanecontroles a la Schengen.    

Eerdere kritiek:

ISDS Investor State Dispute Settlement (de VS claimcultuur)
Dit is een van de voornaamste kritiekpunten, hoewel het een onderdeel is van vrijwel elk vrijhandelsverdrag. Het is een cruciaal onderdeel van een effectieve investeringsbescherming, hoewel het vaker wordt gebruikt voor minder stabiele landen waardoor je bijvoorbeeld door onteigeningen een risico loopt met je investeringen. Het argument is daarom dat het bij twee gelijkwaardig ontwikkelde landen niet nodig zou zijn. Het is met name een juridische zaak.

 

Verlagen van standaarden
Het gelijkschakelen van de (voedsel)standaarden wordt gezien als een verlaging daarvan, maar vaak is het de gelijkschakeling van methodes die beiden goed werken maar een accentverschil hebben (zie het oester voorbeeld in de vorige tab). EU burgers hebben het idee dat hun standaarden hoger zijn, terwijl VS inwoners het idee hebben dat onze markt overgereguleerd is.

 

Transparantie
Dit was vooral in het verleden een groot probleem, maar recentelijk is het een en ander verbeterd. De voorstellen zijn nu in te zien op de website van de EC, en in de toekomst ook van de VS overheid. Er zal echter altijd een gedeelte niet publiek zijn; een sterke onderhandelingspositie vergt soms immers geheimhouding. Vertegenwoordigers van de overheden van de lidstaten hebben echter ten alle tijden recht op besloten inzage.

'Nulear issues':

Er zijn echter nog een aantal problemen die nog niet opgelost zijn.
 
Government Procurement
De federale overheid in de VS kan staten niet verplichten om aan alle bepalingen in het verdrag te voldoen, op basis van de subsidiariteit (overigens geldt dat ook voor de EU).

 

The Jones Act
Alleen schepen die onder de VS vlag varen mogen gebruik maken van de Amerikaanse havens, dat is een groot obstakel voor vrijhandel.

 

Voedselveiligheid (GMO’s, Chlorine washes)
Het verbieden van bepaalde mogelijkheden van voedselproductie kan in beide partijen voor problemen zorgen; in zowel de VS als de EU is er een vrij sterke landbouw lobby die het verdrag kan tegenhouden.

 

Beschermde geografische productnamen
In de EU zijn bepaalde productnamen geografisch beschermd (Feta uit Griekenland, Champagne uit Champagne, etc.). De VS wil niet aan deze eisen voldoen.   

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag