Tracks 2020-2021

In het West Wing jaar 2020-2021 gaan vier tracks zich bezig houden met vier verschillende thema's en beleidsvragen. Deze tracks zullen voor een specifieke directie en/of post van het ministerie een beleidsvoorstel opstellen. Hieronder is te vinden met welke onderwerpen de tracks zich dit jaar bezig gaan houden. Door op de PDF-icoontjes te klikken kom je bij de one-pagers met meer informatie over de desbetreffende vraag. Interesse om een jaar lang over één van deze onderwerpen mee te denken? 
 
Kijk ook eens naar de uiteindelijke beleidsadviezen van afgelopen jaren!

Beleidsvragen 2020-2021

Nederlandse ambassade in Moskou (MOS)

 

"Hoe kan Nederland impactvol, effectief en strategisch communiceren in zijn buitenlandse beleid? Hoe passen we dit in het bijzonder toe ten aanzien van Rusland, waar we te maken hebben met een laag kennisniveau over Nederland bij het Russische publiek, en desinformatie over het Westen bij de Russische staat?"

Meer informatie over deze vraag wordt z.s.m. gepubliceerd.

Nederlandse ambassade in Jakarta (JAK)

Het kabinet heeft de ambitie aangegeven om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van 2030 terwijl het tegelijkertijd haar positie in de top-5 van meest concurrerende economieën ter wereld wil behouden. Het Nederlandse handelsbeleid, onder andere in Indonesië, moet derhalve worden geïntegreerd met de doelstellingen van de SDGs. In Indonesië is er met name in de sectoren water (doel 6), sustainable cities (doel 11), climate action (doel 13) en living on land (doel 15) een grote rol voor de publieke sector weggelegd. De Nederlandse Ambassade in Jakarta heeft daarom de volgende vraag neergelegd bij the West Wing:

‘’Hoe kan het Nederlandse handelsbeleid in Indonesië beter worden verenigd met het behalen van de SDGs?’’

Directie Integratie Europa (DIE)

Al een aantal jaar laat de efficiëntie en effectiviteit van het Gemeenschappelijke Europees Asielbeleid op het gebied van implementatie te wensen over, omdat EU-lidstaten het oneens zijn over de aanpak. Zo is er verschil van mening over hoe om te gaan met grensbeheer, verdeling van asielzoekers en hebben alle lidstaten hun eigen asielprocedures. Hoe kan deze impasse worden doorbroken? En wat is nu eigenlijk solidariteit? Deze discussie raakt aan de kern van de Europese idealen. In opdracht van DIE gaat de West Wing werken aan de volgende beleidsvraag:

‘’Hoe kan Nederland bijdragen aan solidariteit in het Europese migratiedebat en toewerken naar de harmonisatie van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel?’’

Nederlandse ambassade in Mozambique (MAP)

Sinds oktober 2017 vinden er in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado gewelddadige aanslagen plaats, waarvan het aantal en het geweldsniveau in hoog tempo oploopt. Tot voor kort waren de beweegredenen van de aanslagplegers onduidelijk maar recent hebben zij zich (deels) geaffilieerd aan Islamitische Staat (Islamic State Central African Province – ISCAP). Sinds september 2019 voert de Mozambikaanse overheid met weinig succes een militaire campagne tegen de aanslagplegers. De aanslagen en de militaire reactie van de overheid heeft tot nu toe geleidt tot meer dan 1200 doden, waaronder vele burgers, en meer dan 200.000 ontheemden (IDP’s). Daarnaast kampt de regio met problemen als armoede, (jeugd) werkloosheid, georganiseerde misdaad en de smokkel van mensen, drugs, edelstenen, hout en ivoor.  De internationale gemeenschap, inclusief Nederland, maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Cabo Delgado. Daarom zal de West Wing in opdracht van de Nederlandse regionale ambassades zich focussen op de vraag:

 

‘’Hoe kunnen de Nederlandse ambassades in Mozambique, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Tanzania bijdragen aan het terugbrengen van de stabiliteit en veiligheid in de Noordelijke provincie Cabo Delgado in Mozambique?’’ 

NB. Vanwege de actualiteit kan tussentijds besloten worden om een beleidsvraag bij te stellen. Dit gebeurt altijd in overleg tussen BZ en The West Wing. Op deze manier wordt gezorgd dat het beleidsadvies zo goed mogelijk aansluit bij beleidsrelevante ontwikkelingen.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag