In het West Wing jaar 2019-2020 zullen vier tracks zich bezighouden met vier verschillende thema's en beleidsvragen. Voor een specifieke directie van het ministerie formuleren zij een beleidsvoorstel. Door hieronder op de pdf-pictogrammen te klikken, krijg je meer informatie over de beleidsvraag waar een track zich aankomend jaar mee bezig zal houden. Kijk ook eens naar de uiteindelijke beleidsadviezen van afgelopen jaren!
 
Dus, duik jij dit jaar in de complexe problematiek van Venezuela? Ontrafel jij de gevolgen van Brexit op de Europese verhoudingen ten aanzien van Afrika? Kun jij beantwoorden hoe we een open economie combineren met nationale veiligheid? Of word jij een expert in duurzame ontwikkeling in Afrika? Je kunt je nu opgeven!

Directie Sub-Sahara Afrika & Directie Integratie Europa (DAF/DIE)

"Wat kan Nederland in diplomatiek opzicht doen om Nederlandse regionale prioriteiten in Afrika in of via de Europese Unie te verwezenlijken in het licht van het (aanstaande) vertrek van het Verenigd Koninkrijk?"

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE)

"Hoe kan Nederland in ontwikkelingslanden economische groei en ontwikkeling van de private sector stimuleren zonder negatieve milieueffecten te realiseren, in het bijzonder met toepassing van circulaire principes?"

Directie Westelijk Halfrond (DWH)

Op welke sectoren zou het Koninkrijk der

Nederlanden zich moeten richten, rekening houdend met bestaande of te verwachten initiatieven van organisaties en landen uit de regio, om een bijdrage te leveren aan een duurzaam (economisch) herstel van de crisis in Venezuela?

Directie Veiligheidsbeleid & Directie Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (DVB/EAB)

"Hoe kan Nederland zijn nationale veiligheidsbelangen en duurzame economische groei waarborgen ten tijde van technologische ontwikkelingen en geopolitieke heroriëntaties?"

NB. Vanwege de actualiteit kan tussentijds besloten worden om een beleidsvraag bij te stellen. Dit gebeurt altijd in overleg tussen BZ en The West Wing. Op deze manier wordt gezorgd dat het beleidsadvies zo goed mogelijk aansluit bij beleidsrelevante ontwikkelingen.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2019-2020 the West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag