top of page

The West Wing Kick-off

Bijgewerkt op: 2 jan. 2023
Op vrijdag 7 oktober was het eindelijk zover: de officiële kick-off van het West Wing jaar 2022. Om 10:30 stonden ongeveer vijftig studenten en young professionals bij de Rijnstraat om kennis te maken met elkaar en met The West Wing. Al voordat de groep plaats kon nemen in een van de meest indrukwekkende zalen die het Ministerie rijk is, werd onderling kennis gemaakt. Vervolgens nam iedereen plaats aan de ovaalvormige tafel en werden de trackleden welkom geheten door het bestuur. Na een introductie over wat het komende jaar in petto had, was het tijd voor de twee sprekers.


Als eerst kwam het afdelingshoofd van de Eenheid Strategisch Advies (ESA), Arjan Uilenreef, ons toespreken. Hij vertelde ons over de geschiedenis en het ontstaan van The West Wing. Dat niemand uit de zaal de gelijknamige serie had gezien, schokte Uilenreef in eerste instantie, maar was ook een bevestiging van de jeugdigheid van de nieuwe leden. Uilenreef bleef niet alleen hangen in de geschiedenis, maar loodste ons ook door de laatste ontwikkelingen op het Nederlandse buitenlandbeleid.


Daarna was voormalig ambassadeur voor Jongeren, Werk en Onderwijs en nu speciaal gezant Sahel, Tijmen Rooseboom, aan de beurt. Vol enthousiasme gaf hij ons een inkijkje in zijn baan als ambassadeur voor Jongeren, Werk en Onderwijs, waarbij telkens opnieuw duidelijk werd hoe belangrijk jongerenvertegenwoordiging was. Hij liet zien wat het ministerie van Buitenlandse Zaken momenteel al doet om de stem van jongeren van over de hele wereld mee te laten tellen met het maken van beleid. Tot slot vroeg hij ons mee te denken over manieren waarop het ministerie jongeren nog meer zou kunnen betrekken. Dit resulteerde in een mooie dialoog met interessante en bruikbare suggesties.


In de middag was het tijd voor iedere track om voor het eerst met elkaar samen te komen. Ook was er de gelegenheid om beleidsmedewerkers van de desbetreffende afdelingen en posten de oren van het lijf te vragen.


Na alle sessies was het tijd voor de borrel bij Barlow, op het Plein in Den Haag. Hier werd er gezamenlijk nog gezellig gereflecteerd op deze interessante en inzicht volle dag!


Track DMM

Nadat het gezamenlijke gedeelte met alle tracks samen, was het na de lunch tijd om met onze eigen track te zitten - de track DMM (Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten). Het vraagstuk waar de DMM track zich dit jaar mee bezig gaat houden luidt: Hoe moeten de mondiale SDG-doelen ‘post-2030’ eruit zien en wat zou hieruit voortvloeiend de Nederlandse inzet moeten zijn? Tijdens deze sessie hebben we elkaar beter leren kennen en onze doelen voor en verwachtingen van het aankomende jaar bij The West Wing naar elkaar uitgesproken. Ook hebben we kennis gemaakt met de beleidsmedewerker van de directie multilaterale instellingen en mensenrechten, en hier veel nieuwe ideeën en inzichten uit gehaald.


“Ik vond het interessant om te zien hoe iedereen in de track, vanuit verschillende achtergronden, een persoonlijke motivatie had om zich dit jaar over het SDG vraagstuk te buigen. Het is een breed vraagstuk, en ik denk dat deze verschillende achtergronden, perspectieven en idealen van grote waarde kunnen zijn in het proces en elkaar goed kunnen complementeren.” - Puck Brantjes (Track DMM)


Track DEU

“Het was verrijkend om met twaalf jonge mensen met zeer diverse studieachtergronden naar een complex vraagstuk te kijken. Binnen een halve minuut werd duidelijk dat iedereen zin had om aankomend jaar zijn hoofd te buigen over wat de rol is van de Raad van Europa in de toekomst.” - Merbel Slothouwer (track DEU)


Track Brazilië

“Ik vond het ontzettend leuk om de rest van de Brasilia-trackleden te leren kennen. Iedereen is super enthousiast! De studieachtergronden liggen uiteen; van Latijns-Amerika studies, tot psychologie. Kortom, iedereen heeft iets anders te bieden en op die manier denk ik dat wij een interessant beleidsadvies zullen opstellen.” - Anna Grashuis (Track BRA)


Track Nairobi

“Als student in Den Haag heb ik meerdere keren onder het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken gelopen. Nooit had ik gedacht dat ik het gebouw van binnen mocht zien. Het gebouw van binnen gaf een impact op ons alle. Wat ook impact gaf was de track leden. Je kon zien dat iedereen enthousiast was om met de vraagstukken aan de slag te gaan.’’ - Ayaan Hayd ( Track Nairobi).


Voor de track Nairobi kregen wij de gelegenheid om een medewerker van de Nederlandse Ambassade te Nairobi te spreken. De track leden hadden de gelegenheid om een aantal inhoudelijke vragen te stellen. In dat gesprek kwam naar voren dat ieder track lid goed ingelezen was over het vraagstuk. Het gesprek met de medewerker van de Nederlandse Ambassade te Nairobi was leerzaam, en gaf ons meer inzicht over het vraagstuk.


Kortom, de officiële kick-off was niet alleen een introductiedag, evenwel een inhoudelijke dag waarbij de track leden de gelegenheid hebben gekregen om hun kennis te delen met andere. Het delen van kennis, en kennis vergaren zal gedurend het jaar blijven.


Voor de volgende periode gaat de track Nairobi aan de slag met onderzoek verrichten over het combineren van handel en ontwikkelingssamenwerking. Daarbij, zijn er een aantal interviews gepland met diverse experts in het gebied van logistiek, handel, agricultuur en ontwikkelingssamenwerking. Met diverse studieachtergrond in de track Nairobi hopen wij om midden November aan de slag te gaan met de eerste deelvragen. Ons uiteindelijk doel is om een creatieve oplossing voor te dragen in januari.


Ook track DEU is druk bezig met zich inlezen over de Raad van Europa en het Europese politieke krachtenveld. Bovendien zijn wij voornemens om snel in gesprek te gaan met verschillende actoren, waaronder de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg. Op die manier hopen we ons vanuit een jongeren perspectief te kunnen verdiepen in de toekomstige rol van de Raad van Europa en onze eerste bevindingen in januari te presenteren.


Naast al deze interessante onderwerpen heeft The West Wing ook nog gezamenlijke activiteiten op de planning staan, waaronder een Deep Democracy training en een reis naar Brussel. Wij kijken er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan!


Comments


bottom of page