Terugblik op de Selectiedag 2019

door Amber Lemmens (tracklid DDE)


Op woensdag 2 oktober 2019 vond de selectiedag voor de West Wing plaats. Na het opsturen van mijn motivatiebrief en CV werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiedag op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ongeveer honderd jongeren werden we welkom geheten op het Ministerie. Er werd ons verteld wat een West Wing-jaar inhoud en wat het programma voor de selectiedag zou zijn. Vervolgens mochten alle vier de tracks vertrekken naar hun eigen brainstorm-ruimte. Onder begeleiding van de trackleider van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE), Femke van Heun, mocht ik een middag in gesprek gaan met mijn eventueel toekomstige trackgenoten. Het doel van de middag was om ieders denkwijze te leren kennen en om te kijken of deze past bij de werkwijze van de West Wing. Ons werd gevraagd om creatief te zijn en out of the box te denken, een houding die ik als student filosofie graag aanneem.


Ons denkproces werd geanalyseerd aan de hand van twee casussen, die we in groepjes van 5 mensen mochten beantwoorden. De eerste was een casus om even los te komen en om onze gedachtes op gang te brengen. Bij zo’n luchtige casus is het leuk om te merken hoe serieus iedereen met de vraag omgaat en hoe creatief of juist rationeel sommigen zijn in hun denkproces. Na 10 minuten was het tijd voor de volgende casus, waar we iets langer de tijd voor kregen. Dit keer was het meer gericht op de inhoud van DDE, we mochten namelijk proberen om al een antwoord te formuleren op hun beleidsvraag: Hoe kan Nederland in ontwikkelingslanden economische groei en private sector ontwikkeling stimuleren zonder negatieve milieueffecten te realiseren, in het bijzonder met toepassing van circulaire principes? Wederom was het bij deze casus heel leerzaam om in discussie te gaan met mensen die je eigenlijk niet kent. Binnen een korte tijd kan je al een beeld krijgen van hoe mensen zich opstellen in een groep en hoe ze in discussie gaan. Het groepje waar ik me in bevond ging heel rustig en systematisch aan de slag, door eerst af te bakenen waar de vraag nou precies om gaat.


Deze manier van werken, die ik op de selectiedag voor het eerst heb ervaren, komt overeen met de huidige gang van zaken nu ik eenmaal écht lid ben van de West Wing. Met onze DDE-track hebben we binnen een ruime maand veel aandacht besteed aan de inhoud van de vraag en hoe we deze het beste met elkaar kunnen begrijpen. De selectiedag was een fijne sprong in het diepe wat betreft het nadenken met elkaar over complexe zaken. Het prettige aan nu officieel tracklid zijn is dat je nog opener en directer naar elkaar kan zijn, omdat je elkaar steeds beter leert kennen. We hebben nog een lange weg te gaan voordat ons beleidsadvies af is, maar we zitten in ieder geval op de goede weg!
91 keer bekeken
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag