One-Pager Presentaties 2018-2019

Op 14 december was het dan eindelijk zover: vier The West Wing-tracks presenteerden de voorlopige beleidsvoorstellen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ideale moment om te peilen of de track het juiste pad is ingeslagen voor het uiteindelijke beleidsadvies.

Voor iedere track was er een apart panel opgesteld, bestaande uit (plaatsvervangend) directeuren en beleidsmedewerkers van iedere directie, die de one-pagers en presentaties beoordeelden.

De IMH-track beet de spits af. Het beleidsvoorstel dat zij presenteerden legde de nadruk op het versterken van de concurrentiepositie van de Europese Unie met betrekking tot technologische ontwikkelingen. Hierna volgde de DWH/DMM-track met een beleidsadvies over de beleidsvraag die focust op de impact van Amerikaans buitenlandbeleid op het multilateralisme. De track zag kansen voor innovatief beleid als Nederland zou inspelen op 'issue linkage', nieuwe technologische ontwikkelingen en zou zoeken naar alternatieve partners. 

Na de pauze legde de DDE/DSO-track hun voorlopig beleidsadvies voor aan het DDE/DSO-panel. De presentatoren zette stapsgewijs uiteen waarom er gekozen was om zich te richten op de Future of Work in de regio Sub-Sahara Afrika. Tot slot was de DVB-track aan de beurt. Met de lastige taak om een antwoord te vinden op de vraag hoe een wapenwedloop in de Golf-regio te voorkomen, besloot de track zich eerst te focussen op regionale samenwerking op het gebied van klimaat. In een later stadium zou het, volgens de DVB-track, pas gepast zijn om stappen te zetten met betrekking tot de promotie van ontwapening. 

 

Met de presentatie van de DVB-track kwam de middag op het ministerie ten einde. Iedere track had concrete feedback gekregen, waar in het nieuwe jaar mee aan de slag kon worden gegaan. Er werd hierover dan ook al flink gespeculeerd tijdens de aansluitende borrel op het ministerie, waar het bestuur, de trackleden en medewerkers van het ministerie het glas hefden op een mooi vervolg van het The West Wing-jaar in 2019.

 

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag