Functieomschrijvingen

Voor het West Wing-jaar 2017-2018 konden geinteresseerden zich t/m 20 september aanmelden voor de beleidsvragen in opdracht van de directie

Inclusieve Groene Groei (IGG), Directie Westelijk Halfrond (DWH), Directie Multilaterale

Organisaties en Mensenrechten (DMM) en Directie

Veiligheidsbeleid (DVB). Per beleidsvraag of track

zullen 10 tot 15 nieuwe West Wing-leden aan de slag gaan. De rollen binnen de tracks zijn als volgt verdeeld: 

Eindredacteur
  Activiteitenorganisator

✓ Draagt inhoudelijk bij aan het beleidsadvies;

✓ Is de go-to person voor de trackleider;

✓ Bewaakt het proces;

✓ Houdt de voortgang in het oog; en

✓ Verzorgt de eindredactie.

✓ +/- 8 uur per week​​​

✓ Draagt inhoudelijk bij aan het beleidsadvies;

✓ Verzorgt de locaties voor groepsbijeenkomsten;

✓ Helpt bij het organiseren van activiteiten (op BZ);     en 

✓ Initieert groepsbijeenkomsten.

✓ +/- 6 uur per week (afhankelijk van moment      

   activiteit)

Verslaggever
  Pitcher

✓ Draagt inhoudelijk bij aan het beleidsadvies;

✓ Levert stukjes aan bij de trackleider voor de            website en sociale media; en

✓ Legt verslag van de activiteiten, met oog op best  

   practises en verbeterpunten.  

✓ +/- 4-6 uur per week

✓ Draagt inhoudelijk bij aan het beleidsadvies; en

✓ Pitcht het beleidsadvies tijdens de Wrap-Up en  

    evaluatiesessie.

✓ +/- 4-6 uur per week

Schrijver

✓ Draagt inhoudelijk bij aan het beleidsadvies.

✓ +/- 4-6 uur per week

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag