Klimaatbeleid en het Koninkrijk der Nederlanden

Op 16 november werd een bijeenkomst georganiseerd voor de studenten van The West Wing over de klimaattop in Parijs (COP21) en duurzaam energiebeleid in het Koninkrijk der Nederlanden. De volgende sprekers waren hierbij aanwezig: Michel Rentenaar, klimaatgezant van Nederland; David Cash, decaan van de University of Massachusetts en expert op het gebied van duurzaam energiebeleid; en Cedrick Tilma, afgevaardigde van Aruba bij de EU.


De middag werd geopend door Michel Rentenaar. Hij gaf aan dat de omstandigheden voor een goed verdrag in Parijs gunstiger zijn dan toentertijd in Kopenhagen, ondanks dat het probleem in de afgelopen zes jaar erger is geworden. COP21 draait vooral om:
 

  • Het bepalen van een gezamenlijk doel;

  • Het creëren van een mechanisme waarin iedere vijf jaar geëvalueerd wordt en vooruitgekeken wordt naar wat de volgende stap zal zijn;

  • Het zorgen voor transparantie (openheid en zichtbaar van de acties), zodat de wereld kan volgen wat landen doen om klimaatverandering tegen te gaan en of deze handelingen succesvol zijn of niet.

 

David Cash volgde met een voorbeeld van de deelstaat Massachusetts in de VS, waar het duurzame energiebeleid laat zien dat het verminderen van de uitstoot hand in hand gaat met economische groei. Cedrick Tilma vertelde vervolgens over de Arubaanse doelstelling om in 2020 geheel klimaatneutraal te zijn en welke stappen zij tot nu toe genomen hebben om dit te bereiken. Ook hier geldt dat dankzij het nieuwe beleid er meer banen gecreëerd worden.
 

Twee van de beleidsvoorstellen die tijdens de kick-off door studenten werden gepresenteerd, werden voorgelegd aan de sprekers. Zij gaven tips aan de studenten om de voorstellen toe te spitsen. Cash gaf aan dat het belangrijk is probleemgericht te werk gegaan, waarbij men toewerkt naar een oplossing. Tilma voegde hieraan toe dat het belangrijk is een doel voor ogen te hebben. Rentenaar gaf als laatst mee dat het vooral belangrijk is in je achterhoofd te houden wat de volgende stap zal zijn, wat volgt in de toekomst? Wees klaar voor de ‘en nu?’-vraag.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag