José Cárdenas
Brainstorm sessie

Op donderdag 2 februari 2017 gingen wij in gesprek met José Cárdenas. Nadat hij alle ambassadeurs had toegesproken op de ambassadeursconferentie over de gevolgen van de Trump-administratie voor Latijns-Amerika, had the West Wing de unieke kans om met hem in gesprek te gaan. Cárdenas heeft onder diverse republikeinse administraties seniorfuncties vervuld, o.a. in de U.S. Department of State, National Security Council en U.S. Agency for International Development. Momenteel is hij dienstdoende als associate bij VisiónAméricas.

Eerst gaf Cárdenas een analyse van de politieke trend in de regio van het roze getij van het voorgaande decennium tot het pragmatisme in de huidige administraties van Latijns Amerika. Hij was nog niet uitgepraat of de vragen over Trump stroomden binnen. Cárdenas probeerde de Trump administratie vanuit een ander oogpunt te benaderen. Zo gaf hij aan dat een muur bouwen op de grens met Mexico meer te maken heeft met een toekomstbeeld waarin robotisering de vraag naar arbeid sterk zal doen afnemen. Hij is hij het met the West Wing eens dat Mexico door Trump's beleid in de armen wordt gedreven van hun eigen vorm van populisme onder Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Mexico heeft zijn economie te afhankelijk gemaakt van de VS. Cárdenas gaf aan dat het beleid ten opzichte van de andere regionale grootmachten in de regio: Argentinië en Brazilië anders zal zijn dan ten opzichte van Mexico. Ook Canada kwam ter sprake. Cárdenas voorspelde dat -zelfs onder de Trudeau administratie- Canada zich vooral erg stil zal gaan houden. Zij zijn net als Mexico economisch te afhankelijk van hun grote Zuiderbuur om hard tegen deze in te gaan.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag