top of page

Wat is The West Wing?

Wat is The West Wing?

Als jongerendenktank geven we het ministerie advies op verschillende gebieden van het Nederlandse buitenlandbeleid.

The West Wing is de officiële jongerendenktank van én voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als jongerendenktank geven we het ministerie advies op verschillende gebieden van het Nederlandse buitenlandbeleid.

 

The West Wing is sinds zijn oprichting in 2015 enorm gegroeid. Wat begon als een denktank voor de Directie Westelijke Halfrond, vandaar ook de naam The West Wing, is inmiddels uitgegroeid tot een denktank voor het gehele ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook werken we inmiddels met andere ministeries en organisaties samen. The West Wing bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde groep van ongeveer 50 young professionals en studenten met verschillende studieachtergronden. Ieder jaar zet een nieuwe groep leden zich een jaar lang vrijwillig in om de stem van de jongere generatie te laten horen in het Nederlandse buitenlandbeleid.  

Meer weten over The West Wing? Kijk onze video!

Waarom is The West Wing belangrijk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken?

Door The West Wing te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, krijgen jongeren enerzijds een kijkje in de keuken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Anderzijds vormt The West Wing een manier om de interactie tussen jonge academici, young professionals en medewerkers van het Ministerie te bevorderen.

 

De inzichten en adviezen van West Wing-leden zijn erg waardevol voor het ministerie: ideeën zijn vaak creatief en innovatief. The West Wing is uniek omdat haar leden een frisse blik geven op zaken waar beleidsmakers dagelijks mee bezig zijn.

Waarom is The West Wing belangrijk voor jongeren?

Als lid van The West Wing ben je een jaar lang intensief betrokken bij het maken van beleid. En dat betekent: ‘out of the box’ denken tijdens brainstormsessies, literatuur en rapporten bestuderen en in gesprek gaan met beleids-

medewerkers van het ministerie. Ook neem je deel aan evenementen en bezoek je externe organisaties om zo tot inspirerende nieuwe ideeën te komen.

 

Actief betrokken zijn bij The West Wing is een ontzettend leuke, maar vooral leerzame en uitdagende ervaring. Het biedt je een kans je actief in te zetten voor de wereld om je heen en de visie van jongeren aan het ministerie voor te leggen. 

Meer over lidmaatschap van the West Wing vind je hier.

Het bestuur van 2023-2024

Het bestuur van 2020-2021
groep 01.jpg

Van links naar rechts: Vincent Tijseling (Voorzitter), Nienke Bakker (Vicevoorzitter & Commissaris Interne Zaken), Erik van der Lee (Trackleider), Floris Gast (Trackleider), Yanniek Moll (Commissaris Externe Zaken), Sepehr Kherad (Trackleider) & Annelie Dalglish (Trackleider)

Annelie Dalglish

Trackleider
  • Linkedin

Gedurende het afgelopen jaar is mijn interesse in internationale samenwerking sterk gegroeid. Als delegatie-lid van United Netherlands heb ik geleerd over het buitenlandbeleid van de meest uiteenlopende landen en heb ik deelgenomen aan Model United Nations conferenties in Oxford en op Harvard. Zo representeerde ik bijvoorbeeld India met betrekking tot het interne conflict in Myanmar en representeerde ik Brazilië met betrekking tot bedreigingen voor inheemse volken. Dit jaar zal ik, naast mijn master Governance of Sustainability aan de Universiteit Leiden, een gemotiveerde groep begeleiden in het schrijven van een waardevol advies aan het Ministerie! 

Na acht jaar in Maleisië gewoond te hebben, heb ik besloten om naar Nederland terug te keren voor mijn studie! Naast mijn bachelor aan Erasmus University College (International Relations & Political Science) ben ik ook actief als docent-in-opleiding bij stichting Landmerk. Als docent zijnde is mijn doel om leerlingen in contact te brengen met grote vragen zoals 'Wie is de mens?' en 'Hoe ziet een rechtvaardige maatschappij eruit?' Antwoorden hierop blijven vaak hangen binnen het inter-subjectieve, terwijl ik me ook graag bezig houd me het concrete. Ik kijk dit jaar enorm uit naar de mogelijkheid me compleet toe te wijden aan het perspectief van Nederlandse jongeren op een casus van globaal belang! Door middel van zorgvuldige en actieve facilitatie, een reflectieve en reiteratieve werkwijze, en met veel intellectueel enthousiasme, hoop ik samen met hen een waardevolle en verfrissende bijdrage te kunnen leveren aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken!

Vincent 01.jpg

Vincent Tijseling

Voorzitter
  • Linkedin

"Via een studieachtergrond in Rechten en Bestuurs- en Organisatiewetenschap heb ik veel interesse gekregen in publieke instanties. Het is naar mijn mening essentieel dat jongeren hun stem kunnen laten horen en opbouwend kritisch kunnen meedenken met deze instanties. Mijn doel voor aankomend jaar is om ervoor te kunnen zorgen dat jongeren dit kunnen doen, dat zij veel zullen leren en bovenal een leuke tijd hebben met elkaar.

Annelie 03.jpg
Nienke 02.jpg

Nienke Bakker

Vicevoorzitter & Commissaris Interne Zaken
  • Linkedin

"Naast het afronden van mijn master in Crisis and Security Management (War and Peace Studies) en mijn werk voor AD.nl, zal ik mij dit jaar inzetten voor The West Wing als Vicevoorzitter en Commissaris Interne Zaken. In 2021-2022 heb ik als tracklid deel mogen nemen aan The West Wing, waar ik een ontzettend leerzaam, interessant en gezellig jaar heb mogen beleven. Mijn eigen ervaring als tracklid heeft me des te meer overtuigd van het belang en het nut van de stem van de jongere generatie in het Nederlandse buitenlandbeleid. Ik zie The West Wing als unieke mogelijkheid om deze stem te laten horen en kijk er enorm naar uit om samen met de rest van het bestuur een mooi jaar te faciliteren, waarin een diverse groep jongeren kan werken werken aan verfrissende, creatieve en inspirerende beleidsadviezen!

Erik 03.jpg

Erik van der Lee

Trackleider
  • Linkedin

"Ik ben een enthousiaste verbinder met grote interesse in ontwikkelingssamenwerking en diplomatie. Een korte carrière als topsporter heeft mij vastberaden gemaakt en discipline bijgebracht. Als onderdeel van mijn studie Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam heb ik vijf maanden stage gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mijn focus lag daar op crisiscommunicatie.  Als trackleider kijk ik er naar uit om samen oplossingen te bedenken voor complexe problemen vanuit het perspectief van onze generatie.

Yanniek 03.jpg
Sepehr 03.jpg

Sepehr Kherad

Trackleider
  • Linkedin

"Op het moment zit ik in mijn laatste jaar van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Vanuit deze achtergrond merkte ik dat er meer behoefte is aan beleid dat opgebouwd is uit sociale en technische achtergronden. Het volstaat niet meer om de huidige uitdagingen vanuit één hoek te benaderen. We leren het meest van elkaar als we openstaan voor iedere optiek en leren veelzijdig te denken. Als trackleider wil ik vooral faciliteren dat de nieuwe The West Wing-leden dit meekrijgen. Daarom ben ik zeer enthousiast om een complexe beleidsvraag te benaderen met een groep gemotiveerde en kritische denkers.

Yanniek Moll

Commissaris Externe Zaken
  • Linkedin

"Gedurende mijn bachelor Europese Studies en mijn stage bij het Europees Migratienetwerk is mijn interesse voor internationale samenwerking en buitenlandbeleid erg gegroeid. Ik kijk er dan ook erg naar uit om me dit jaar voor The West Wing in te zetten als Commissaris Externe Zaken. Dit zal ik combineren met het afronden van mijn master Geschiedenis (Duitslandstudies) aan de Universiteit van Amsterdam. Als Commissaris Externe Zaken hoop ik dit jaar de zichtbaarheid van The West Wing, en daarmee de stem van een creatieve en gemotiveerde groep jongeren, nog groter te maken - zowel binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken als daarbuiten! 

Floris 01.jpg

Floris Gast

Trackleider
  • Linkedin
bottom of page