Selectiedag 2018-2019

Rond twee uur verzamelden de eerste studenten en young professionals zich op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet snel daarna was de ontvangsthal van het ministerie gevuld met honderd potentiele “West Wingers”. Na iedereen via de roltrappen naar boven was geleid, stond de Selectiedag op het punt van beginnen.

 

Eenmaal boven heette het The West Wing-bestuur iedereen welkom en trapte voorzitter Floris van der Laan de Selectiedag af. Net als op de informatieavond hield Fennigje Hinse, senior-beleidsmedewerker en medeoprichtster van The West Wing, een welkomstwoord, waarin ze de missie en visie van de denktank uiteenzette.

 

Na een laagdrempelige ontspanningsoefening splitste de honderd kandidaten zich op in vier groepen en begaven ze zich naar de track waar ze selectie voor deden. Daar stond hen een uitdagende case study te wachten.

 

In deze case studies stonden de volgende onderwerpen centraal: veranderingen in Amerikaans buitenlandbeleid (DWH/DMM), veiligheidsinstrumenten in het Midden-Oosten (DVB), beleidsopties van minder ontwikkelde landen m.b.t. the future of work (DDE/DSO) en uitdagingen voor multilaterale handelsafspraken (IMH). De aanwezigen kregen vervolgens de mogelijkheid om in kleine groepen te brainstormen over de voorgelegde vragen, waarna iedere groep een korte presentatie hield.

 

Onder de indruk van de ideeën die naar voren kwamen tijdens de case studies, sloot het The West Wing-bestuur de Selectiedag op het ministerie af en verplaatsten het bestuur en de kandidaten zich voor de borrel naar Café Leopold op het Plein. Een mooi einde van een enerverende dag, die het bestuur hoopvol stemt voor wederom een succesvol The West Wing-jaar. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag