Vier verschillende thema's en beleidsvragen

De beleidsvragen

van 2020-2021

De aanmelding voor deelname aan The West Wing 2020-2021 is gesloten. Volg ons op onze social media kanalen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en de opening van onze aanmeldprocedure voor volgend jaar! 

In het West Wing jaar 2020-2021 houden vier tracks zich bezig met vier verschillende thema's en beleidsvragen. Deze tracks zullen voor een specifieke directie en/of post van het ministerie een beleidsvoorstel opstellen. Hieronder is te vinden met welke onderwerpen de tracks zich dit jaar bezig gaan houden en vind je de one-pagers met meer informatie over de desbetreffende vraag. 

Kijk ook eens naar de uiteindelijke beleidsadviezen van afgelopen jaren!

Track MOS/DEU

00_0623_Red_Square_in_Moscow.jpg

Op 14 mei presenteerde de MOS/DEU track hun finale beleidsadvies! Het volledige rapport lees je hier:

De maatschappij heeft in de laatste jaren een sterkere rol gekregen in opinievorming en besluitvorming ten aanzien van buitenlands beleid waarbij met name het gebruik van social media, een grote impact heeft op de reikwijdte van geuite meningen. Public diplomacy, oftewel strategische communicatie, is essentieel om de gewenste boodschappen over te brengen. Public diplomacy richt zich op het beter informeren van een buitenlands publiek over het Nederlandse buitenlandbeleid en het verbreden van de dialoog met en binnen dat publiek. Naast het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, buigen de verscheidene posten zich ook over het concept van public diplomacy en hoe dit als een effectief middel ingezet kan worden. Ook de ambassade in Moskou houdt zich met dit vraagstuk bezig waarbij het concreet gaat om het uitleggen en bevorderen van Nederlands beleid op een betekenisvolle manier voor het Russische publiek en het geven van informatie over Nederland, met als doel het bouwen van duurzame relaties en wederzijds begrip. De centrale vraag is dan ook als volgt:

"Hoe kan Nederland impactvol, effectief en strategisch communiceren in zijn buitenlandse beleid? Hoe passen we dit in het bijzonder toe ten aanzien van Rusland, waar we te maken hebben met een laag kennisniveau over Nederland bij het Russische publiek, en desinformatie over het Westen bij de Russische staat?"

Track JAK/DIO

Global-SLP2017-UNGGSD-990x557_tcm244-504

Op 20 mei presenteerde de JAK/DIO track hun finale beleidsadvies! Het volledige rapport lees je hier:

Het kabinet heeft de ambitie aangegeven om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van 2030 terwijl het tegelijkertijd haar positie in de top-5 van meest concurrerende economieën ter wereld wil behouden. Het Nederlandse handelsbeleid, onder andere in Indonesië, moet derhalve worden geïntegreerd met de doelstellingen van de SDGs. In Indonesië is er met name in de sectoren water (doel 6), sustainable cities (doel 11), climate action (doel 13) en living on land (doel 15) een grote rol voor de publieke sector weggelegd. De Nederlandse Ambassade in Jakarta heeft daarom de volgende vraag neergelegd bij the West Wing:

‘’Hoe kan het Nederlandse handelsbeleid in Indonesië beter worden verenigd met het behalen van de SDGs?’’

"Hoe kan Nederland impactvol, effectief en strategisch communiceren in zijn buitenlandse beleid? Hoe passen we dit in het bijzonder toe ten aanzien van Rusland, waar we te maken hebben met een laag kennisniveau over Nederland bij het Russische publiek, en desinformatie over het Westen bij de Russische staat?"

Track DIE

Op 21 mei presenteerde de DIE track hun finale beleidsadvies! Het volledige rapport lees je hier:

Al een aantal jaar laat de efficiëntie en effectiviteit van het Gemeenschappelijke Europees Asielbeleid op het gebied van implementatie te wensen over, omdat EU-lidstaten het oneens zijn over de aanpak. Zo is er verschil van mening over hoe om te gaan met grensbeheer, verdeling van asielzoekers en hebben alle lidstaten hun eigen asielprocedures. Hoe kan deze impasse worden doorbroken? En wat is nu eigenlijk solidariteit? Deze discussie raakt aan de kern van de Europese idealen. In opdracht van DIE gaat de West Wing werken aan de volgende beleidsvraag:

‘’Hoe kan Nederland bijdragen aan solidariteit in het Europese migratiedebat en toewerken naar de harmonisatie van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel?’’

Track MAP/DAF

mozambique.jpg

Op 14 mei presenteerde de MAP/DAF track hun finale beleidsadvies! Het volledige rapport lees je hier:

Sinds oktober 2017 vinden er in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado gewelddadige aanslagen plaats, waarvan het aantal en het geweldsniveau in hoog tempo oploopt. Tot voor kort waren de beweegredenen van de aanslagplegers onduidelijk maar recent hebben zij zich (deels) geaffilieerd aan Islamitische Staat (Islamic State Central African Province – ISCAP). Sinds september 2019 voert de Mozambikaanse overheid met weinig succes een militaire campagne tegen de aanslagplegers. De aanslagen en de militaire reactie van de overheid heeft tot nu toe geleidt tot meer dan 1200 doden, waaronder vele burgers, en meer dan 200.000 ontheemden (IDP’s). Daarnaast kampt de regio met problemen als armoede, (jeugd) werkloosheid, georganiseerde misdaad en de smokkel van mensen, drugs, edelstenen, hout en ivoor.  De internationale gemeenschap, inclusief Nederland, maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Cabo Delgado. Daarom zal de West Wing in opdracht van de Nederlandse regionale ambassades zich focussen op de vraag:

‘’Hoe kunnen de Nederlandse ambassades in Mozambique, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Tanzania bijdragen aan het terugbrengen van de stabiliteit en veiligheid in de Noordelijke provincie Cabo Delgado in Mozambique?’’