Beleidsdag 2016

The West Wing heeft veel kennis en ervaring in huis, echter hebben leden van de denktank nog geen volledig beeld van hoe beleid binnen een ministerie tot stand komt, en hoe zij als leden van the West Wing daar invloed op kunnen uitoefenen. Om impact te kunnen uitoefenen op het beleid van de Directie Westelijk Halfrond is inzicht in de beleidsprocessen en de totstandkoming van beleid cruciaal. Dit jaar organiseerden wij daarom op 8 december nogmaals een beleidsdag voor de leden van the West Wing. In totaal hebben er rond de 40 leden aan deze beleidsdag deelgenomen.

 

De middag werd geopend door vice-voorzitter Ruben Uijterlinde. Hij heette de gasten welkom en introduceerde de gastspreker Dr. Asbeek Brusse, Directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Zij gaf een introductie over beleid, beleidsvorming en beleidsbeïnvloeding. Ook gaf zij tot slot een paar suggesties in hoe the West Wing beleid kan beïnvloeden. Hierna gingen de drie werkgroepen elk aan de slag met hun respectievelijke beleidsvraag. Hieronder meer over de beleidsvraag sessies:

Met welke Regionale Organisaties moeten we samenwerken om de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden te behartigen?

Deze sessie werd geleid door Genesis Alberto en Ruben Uijterlinde. Na een introductieronde van de deelnemende leden werd er nagedacht over een plan van aanpak en de belangen van Nederland in het Westelijk halfrond. Een aantal thema's passeerden de revue: tegengaan van drugshandel in het Caribische bassin regio; belastingontduiking aanpakken; voorbereidingen treffen op het inzakken van de Venezolaanse markt met het oog op migratiestromen en olietekorten voor het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk; het ondersteunen van landen die te kampen hebben met waterproblematiek; het ondersteunen van vrouwenrechten in de regio; een voorbeeldrol gaan spelen op het gebied van klimaatbeleid etc. Komende maanden gaan wij in een aantal gesprekken met de opdrachtgever en externe partijen beoordelen welk(e) belang(en) de meeste urgentie hebben. 

Wat zou er aan het huidige Latijns-Amerika beleid van het Koninkrijk der Nederlanden veranderd moeten worden?

De werkgroep Latijns-Amerika heeft eerst een uitgebreide kennismakingsronde gehad. Daarna hebben zij het rapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) besproken. Ten slotte, heeft de werkgroep een aantal mogelijke onderzoeksrichtingen besproken.
Hoe moet de samenwerking met de Verenigde Staten de komende jaren worden vormgegeven onder de Trump administratie?

De sessie over het Nederlandse beleid t.a.v. de Verenigde Staten begon met een informele kennismakingsronde, waarna de deelnemers elkaar aan de rest van de groep moesten voorstellen. Hierna volgde een korte uitleg en brainstorm over de beleidsvraag waar de groep dit jaar mee aan de slag gaat. Tijdens de sessie kwamen verschillende thema's en werkvormen aan bod. Uiteindelijk is ervoor gekozen de vraag vanuit vier thema's te benaderen: veiligheid (met specifieke focus op NAVO), economie, klimaat en mensenrechten. De werkgroep zal zich in vier kleinere groepen opdelen, die de komende maanden elk met het thema aan de slag gaan. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag