Beleidsadviezen 2017 - 2018

Aan het begin van elk academisch jaar worden er door vier directies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsvragen aan de leden van The West Wing gesteld. Vervolgens worden deze beleidsvragen beantwoord door 4 groepen met elk 15 geselecteerde West Wing-leden. Gedurende een jaar komen zij iedere drie weken samen om samen te brainstormen en uiteindelijk een beleidsvoorstel te schrijven. Aan het eind van ieder academisch jaar worden de beleidsvoorstellen aan de opdrachtgevers van de directies gepresenteerd tijdens de "Wrap Up". Vervolgens wordt uit de 4 voorstellen één winnend voorstel gekozen.

Tijdens de "Wrap Up" van het jaar 2017-2018 werd de DVB-track als winnaar gekozen: de BZ-jury oordeelde dat het DVB-voorstel het meest haalbaar, innovatief en origineel is. Bekijk hier het volledige beleidsadvies van DVB.  

Tracks 2017-2018

Directie Westelijk Halfrond (DWH)

Directie Inclusieve Groene Groei (IGG)

“Buitenlandbeleid 2.0: wij dagen jullie uit om met een voorstel te komen hoe de stem van de toekomstige generatie beter vertegenwoordigd kan worden in het buitenlandbeleid”

 

 

 

Beleidsvoorstel: 

“Wat is de impact van deze energietransitie op enerzijds staten in de DWH-regio die fossiele brandstoffen produceren en anderzijds staten in de DWH-regio die grondstoffen (kunnen gaan) delven die nodig zijn voor de duurzame industrie en energiewinning?”

 

Beleidsvoorstel: 

Multilaterale Organisaties en Mensenrechten (DMM)

“Hoe kunnen staten en steden beter samenwerken – op een inclusieve manier zodat specifiek jongeren en vrouwen betrokken worden – om misdaad, terrorisme en conflict aan te pakken?”

Beleidsvoorstel: 

Directie Veiligheidsbeleid (DVB

"Hoe zorgen we dat toekomstige Europese defensiesamenwerking succesvol wordt?"

 

 

Beleidsvoorstel: 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag