Beleidsadviezen 2019 - 2020

Aan het begin van het academisch jaar 2019-2020 werden er door vier directies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsvragen aan de leden van The West Wing gesteld. Vervolgens werden deze beleidsvragen beantwoord door 4 groepen met elk 15 geselecteerde West Wing-leden. Gedurende het jaar kwammen zij iedere twee weken samen om samen te brainstormen en uiteindelijk een beleidsvoorstel te schrijven. Tijdens de online eindconferentie werden de beleidsadviezen gepresenteerd middels een filmpje, welke je hieronder vindt.

Tijdens de afsluiting van het jaar 2019-2020 werd de DDE-track als winnaar gekozen: de BZ-jury oordeelde dat het DDE-voorstel het meest haalbaar, innovatief en origineel was. 

Tracks 2019-2020

Directie Westelijk Halfrond (DWH)

"Op welke sectoren zou het Koninkrijk der Nederlanden zich moeten richten, rekening houdend met bestaande of te verwachten initiatieven van organisaties en landen uit de regio, om een bijdrage te leveren aan een duurzaam (economisch) herstel van de crisis in Venezuela?"

Beleidsvoorstel:

 

 

 

Video: 

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE)

“Hoe kan Nederland in ontwikkelingslanden economische groei en private sector ontwikkeling

stimuleren zonder negatieve milieueffecten te realiseren, in het bijzonder met toepassing van

circulaire principes?”

Beleidsvoorstel:

Video:

Directie Sub-Sahara Afrika en Directie Integratie Europa (DAF/DIE)

"Wat kan Nederland in diplomatiek opzicht (anders) doen om Nederlandse regionale prioriteiten

in Afrika in of via de Europese Unie te verwezenlijken in het licht van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk?"

Beleidsvoorstel:

 

 

 

Video: 

Directie Veiligheidsbeleid en Directie Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (DVB/EAB

“Hoe kan Nederland zijn nationale veiligheidsbelangen en duurzame economische groei

waarborgen ten tijde van technologische ontwikkelingen en geopolitieke heroriëntaties?”

Beleidsvoorstel:

Video:

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020-2021 The West Wing

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8, Den Haag